Tin nóng:

Phát triển đô thị còn nhiều bất cập

Trong 10 năm trở lại đây, phát triển đô thị trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn tồn tại khá nhiều bất cập

Phát triển đô thị còn nhiều bất cập
Sự phát triển của nhiều dự án bất động sản lớn đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt đô thị tại nhiều địa phương trong cả nước. Ảnh C.A

Phát triển nhanh

Theo nhận định của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, 10 năm qua, đô thị hóa và phát triển đô thị của Việt Nam có bước phát triển nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và đạt nhiều mục tiêu đề ra. Không gian và số lượng đô thị tăng nhanh từ 33,5% năm 2010 lên gần 39% năm 2020 tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Hệ thống đô thị quốc gia đã từng bước được hoàn chỉnh với cấu trúc hệ thống theo mô hình mạng lưới phù hợp với điều kiện địa lý sinh thái tự nhiên. Các đô thị trung tâm được phân bố khá đồng đều, hợp lý trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của từng vùng trên cả nước.

Đô thị hoá đã góp phần đa dạng hoá các hoạt động kinh tế và thúc đẩy, tích tụ kinh tế hiệu quả, gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát huy vai trò động lực, lan toả tri thức, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cạnh tranh, tác động lớn tới phát triển kinh tế thị trường năng đọng. Kinh tế đô thị là một trong 3 trụ cột tăng trưởng kinh tế quốc dân, đóng góp 70% GDP của cả nước. Dân số đô thị tăng nhanh tại các đô thị lớn, tiếp cận điều kiện sống được cải thiện. Các chính sách nhà ở nhà xã hội và phát triển dịch vụ xã hội tại hỗ đã được quan tâm. Chiến lược nhà ở quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đánh giá về qúa trình đô thị hoá của TPHCM từ những chương trình và dự án phát triển đôthị quy mô lớn của thành phố trong giai đoạn 2011-2020, ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho rằng quá trình đô thị hóa ở TPHCM gồm các dự án lớn gắn với chương trình lớn cùng các dự án nhỏ lẻ và phát triển tự phát (tách thửa theo dự án không chính thức hoặc lấn chiếm tự phát). Một số dự án và chương trình lớn trong phát triển đô thị đã làm thay đổi bộ mặt thành phố. Điển hình như các chương trình: giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, giảm ônhiễm môi trường; cải tạo chỉnh trang đô thị tuy đã làm thay đổi bộ mặt không gian đô thị, thay đổi môi trường đô thị. Đặc biệt, chương trình cải thiện mội trường nước và nâng cấp đô thị đã làm thay đổi đáng kể không gian đô thị nhiều khu vực của nhiều quận nội thành. Các chương trình lớn được thiết kế tạo ảnh hưởng rộng. Về mặt xã hội, các chương trình lớn đã góp phần nâng cao đáng kể đời sống nhân dân đô thị, nhất là dân nghèo sống trong các khu dân cư lụp xụp, ven kênh rạch. Một số nỗ lực chỉnh trang khu vực đô thị cũ đã có kết quả như di dời một số cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội thành, thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ) đã tạo mặt bằng cho các dự án lớn, hiện đại dọc Đại lộ Đông Tây, dọc các kênh lớn như Tàu Hủ - Bến Nghé, Kênh Đôi - Kênh Tẻ. Các chương trình lớn cải tạo môi trường nước, di dời cơ sở ônhiễm, dẫn tới việc hình thành các khu công nghiệp và dân cư mới ngoại thành, tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp và đô thị mới. 

Về phát triển dự án khu đô thị, TPHCM có 4 dự án khu đô thị lớn, được quản lý thông qua các Ban quản lý là Khu Nam, Khu Thủ Thiêm, Khu Tây Bắc và Khu Công nghệ cao. Ngoài ra, còn có các dự án khu đô thị, khu chế xuất và khu công nghiệp, dự án hạ tầng lớn. Có thể đánh giá các khu vực này đã có thành công và từng bước hình thành. 

Các dự án lớn đã tạo ra các mảng đô thị mới có quy hoạch đạt tiêu chuẩn đô thị. Một số dự án có tính hiện đại, tiên tiến, phù hợp nhu cầu hội nhập kinh tế đã tạo điều kiện phục vụ hấp dẫn đầu tư(Khu đôthị mới đẳng cấp quốc tế Phú Mỹ Hưng). Các khu đô thị mới tạo điều kiện phát triển đô thị đồng bộ, hài hòa. Nhìn chung, các dự án phát triển đô thị lớn đều có hiệu quả kinh tế cao. 

Còn nhiều bấp cập

Mặc dù vậy, ông Lê Hoà Bình cũng cho rằng, kết quả phát triển đô thị của TPHCM còn nhiều vẫn đề không mong đợi là độ bao phủ các dự án không lớn, do đó nhiều khu vực đô thị hóa nằm ngoài các dự án lớn, phát triển theo các dự án nhỏ lẻ, không tạo nên khu vực đô thị mới đồng bộ và hiện đại. Ví dụ khu vực lân cận các dự án đô thị mới ở Phường An Phú, Quận 2 và Phường Phú Thuận, Quận 7, có một số dự án nhỏ của một số công ty xen cài trong khu vực, không tạo được tính hoàn thiện của khu đô thị mới. Bên cạnh đó, nhiều dự án lớn không thực hiện đúng kế hoạch tiến độ. Đây là nguyên nhân tạo nên dự án treo, quy hoạch treo, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi người dân và bộ mặt không gian đô thị. Cácdự án và chương trình phát triển đô thị lớn tuy giúp TPHCM được giải phóng hầu nhưnguyên vẹn nhưng lại chứa nhiều khiếm khuyết bên trong. Đó là hệthống kênh rạch ô nhiễm với hàng vạn hộ dân sống trên kênh, đó là các khu ổ chuột, đó là các cơ sở sản xuất ô nhiễm nằm trong nội đô….

Cùng quan điểm như trên, ông Nguyễn Đức Hiển, đô thị hoá và phát triển đô thị nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Quá trình đô thị hoá còn theo chiều rộng, đô thị hoá đất đai nhanh hơn đô thị hoá dân số; chưa thực sự gắn kết với công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế; nguy cơ mất cân đối giữa đô thị hoá và phát triển nông thôn, giữa môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên còn khá lớn. Chênh lệch phát triển và thu nhập giữa các vùng chậm được thu hẹp; sự phân biệt đối xử và phúc lợi xã hội giữa người di cư, nhập cư với dân thành thị còn nhiều. Người nhập cư khó tiếp cận các dịch vụ cơ bản và các cơ hội việc làm tại đô thị. 

Đáng chú ý là hệ thống đô thị phát triển ở mức độ thấp, manh mún, nhiều nơi còn mang tính tự phát, tác động lan toả và liên kết giữa các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng khác còn yếu, việc phân định chức năng và cơ chế phối hợp trong hệ thống đô thị và vùng chưa đạt yêu cầu. Số lượng đô thị tuy nhiều nhưng chất lượng đô thị chưa tương ứng, khả năng chống chọi yếu, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tần thiếu đồng bộ, nhất là giao thông, hạ tầng đô thị quá tải và thiếu liên kết chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế. Kết nối giữa đô thị và ven đô giữa khu vực đô thị và nông thôn giữa các đô thị và chuỗi cung ứng hàng hoá còn yếu, kém. Chi phí logictics cao; năng lực của hệ thống đô thị còn yếu, sức cạnh tranh khu vực và quốc tế của các khu vực đô thị lớn chưa cao. Quản lý đô thị còn nhiều bấp cập, năng lực, trình độ quản lý còn thấp, chậm đổi mới. Công tác quy hoạch đô thị chậm cải thiến, chất lượng quy hoạch thấp, thiếu bản sắc, kiến trúc... Sử dụng đất đô thị chưa hiệu quả, quỹ đất dành cho giao thông còn ít, thị trường bất động sản chưa bền vững, việc định giá đất chưa theo cơ chế thị trường, chưa sát với thực tế. Bất động sản và và chuyển đổi mục đích, quyền sử dụng đất cơ cấu nhà ở còn chưa phù hợp, phát triển xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra, thất thoát nguồn lực từ đất đai cho phát triển đô thị còn lớn…

Châu Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

Ngày 22/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Trần Văn Hiệp - chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo giao công an tỉnh điều tra các sai phạm quản lý đất đai, mở đường phân lô, tách thửa tại TP Bảo Lộc.

Theo Hiệp hội Bất động sản (HoREA) TP HCM, việc dừng triển khai các dự án BT chỉ nên thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2022 nhằm rà soát và xây dựng lại hệ thống pháp luật, tái khởi động các dự án BT vào khoảng năm 2023.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết thành phố đang gấp rút triển khai quy hoạch hai bờ sông Hồng. UBND TP sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng quy hoạch 4 phân khu sông Hồng.

Theo SSI, những chủ đầu tư có quỹ đất lớn, nằm ở những địa điểm tiềm năng như Vinhomes, Novaland, Đất Xanh, Nam Long hay Khang Điền sẽ có khả năng tăng trưởng tích cực trong năm nay.

Những thông tin về thành lập TP Thủ Đức đã và đang khiến bất động sản tại 3 quận phía Đông gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức liên tục tăng thời gian qua.

Thông tin trên được lãnh đạo UBND TPHCM cho biết tại hội thảo “Tổng quan kinh tế thế giới, Việt Nam trong thời kỳ Covid-19 và động lực phát triên mới thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Nam” tổ chức ngày 21/1.

Mới đây, Sở Xây dựng Bình Định vừa ra thông báo nhằm cảnh báo khách hàng về việc những thông tin rao bán tràn lan liên quan đến loạt dự án căn hộ cao cấp chưa đủ điều kiện mở bán. Khách hàng cần cẩn trọng.

Mới đây, lãnh đạo UBND phường 8, TP Đà Lạt Lâm Đồng cho biết, quá trình kiểm tra công trình nhà chờ tại Khu du lịch (KDL) Thung lũng tình yêu mới đây, phía chủ đầu tư không cung cấp được giấy phép do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, UBND phường đã đình chỉ công trình xây dựng trái phép này và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Chánh thanh tra UBND tỉnh Lâm Đồng – Nguyễn Ngọc Ánh vừa ký quyết định số 55/QD-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455