11:55 16/03/2022

PHC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã CK: PHC).

PHC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Quỳnh Chi

Theo dõi Thương Trường trên