14:07 28/03/2022

Phó Chủ tịch FECON (FCN) tiếp tục bán cổ phiếu

Lãnh đạo FECON (FCN) tiếp tục đăng ký bán bớt cổ phiếu nhằm giảm sở hữu.

Theo đó, ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục đăng ký bán 100.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 631.461 về 531.461 cổ phiếu, tương đương 0,34% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/3/2022 đến 29/4/2022.

Được biết, trước đó, ông Thắng đưa số cổ phiếu này ra bán trong 24/2 đến 25/3/2022 nhưng chưa thực hiện với lý do giá thị trường không đạt kỳ vọng.

Ngoài ra, ông Phạm Hồng - bố đẻ Chủ tịch HĐQT Phạm Việt Khoa của FECON cũng đang ký bán 26.500 cổ phiếu cũng trong thời gian từ ngày 31/3/2022 đến 29/4/2022 với lý do giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch hoàn tất ông Hồng chỉ còn nắm giữ lô lẻ 25 cổ phiếu của FECON. Trong khi đó, ông Phạm Việt Khoa đang sở hữu hơn 5 triệu cổ phiếu FCN.

Phó Chủ tịch FECON FCN tiếp tục bán cổ phiếu

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, FECON ghi nhận doanh thu đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Gánh nặng chi phí khiến lợi nhuận sau thuế đạt 114,8 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện trong năm 2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 10 năm qua của FECON.

Trong năm 2021, FCN đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 175 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm mà chỉ đạt 65,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của FCN tăng 12% so với đầu năm lên 7.598 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 66%, giá trị hơn 1,710 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 29%, xuống còn 2,818 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm tăng 7%, lên hơn 4,594 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 7%, ghi nhận 1,311 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng mạnh lên hơn 1,160 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

Đầu năm 2022, Fecon vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế TP. Hà Nội. Quyết định xử phạt nêu rõ vi phạm của Fecon bao gồm: hạch toán thuế GTGT được khấu trừ các hóa đơn của các dự án không có doanh thu; hạch toán chi phí không phù hợp với doanh thu trong kỳ.

Do đó, FCN bị phạt tiền khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền hơn 146 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc FCN nộp đủ số tiền thuế GTGT thiếu (hơn 45,2 triệu đồng) và thuế TNDN (hơn 687,1 triệu đồng) vào Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, FCN phải nộp gần 180 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 1,058 tỷ đồng. 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên