15:18 08/03/2022

Phó Tổng Giám đốc IDI gom thêm 2 triệu cổ phiếu để ngồi ghế cổ đông lớn

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HOSE: IDI) tiếp tục đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu để ngồi ghế cổ đông lớn tại IDI.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hải dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 10/3-7/4. Nếu giao dịch thành công, ông Hải sẽ trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 5.27% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Hải vừa hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu tương đương 4.39% vốn tại IDI trong thời gian từ ngày 14/12/2021đến ngày 12/01/2022. 

Phó Tổng Giám đốc IDI gom thêm 2 triệu cổ phiếu để ngồi ghế cổ đông lớn

Ở chiều ngược lại, một Phó Tổng Giám đốc khác của IDI là ông Phạm Đình Nam vừa bán 240.000 cổ phiếu trong số 240.458 cổ phiếu sở hữu trong thời gian từ ngày 03-04/03/2022.

Trước nữa, Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Thuấn thoái toàn bộ hơn 12,5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ trong phiên giao dịch ngày 03/12/2021 qua đó không còn là cổ đông lớn của công ty. 

Trên thị trường, sau khi chủ tịch thoái sạch vốn, cổ phiếu IDI giảm mạnh về vùng giá 11.300 đồng/cp vào hồi tháng 1/2022. Thời gian gần đây, cổ phiếu IDI lại bật tăng mạnh hơn 66% lên mức 18.800 đồng/cp (chốt phiên giao dịch 8/3/2022). 

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của IDI đạt 5.719 tỷ đồng giảm 10%, lãi sau thuế đạt 143,3 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2020. Như vậy, năm 2021, IDI hoàn thành 82% kế hoạch và 13% lợi nhuận năm. 

Tính đến ngày 31/12/2021, tài sản của IDI đạt 7.554 tỷ đồng, giảm 160 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 71% tổng tài sản, tương đương 5.515 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền hơn 520 tỷ, giảm nhẹ 4%. Khoản đầu tư nắm giữ đến đáo hạn cũng giảm 12,5% còn 1.003 tỷ, hầu hết là tiền gửi. Phải thu ngắn hạn đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 9%; trong đó phải thu khách hàng chiếm hơn nửa với 1.406 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm 15% về 1.278 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của IDI giảm hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái xuống còn 4.411 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính giảm 7,5% xuống 3.940 tỷ đồng, 91% số đó là vay ngắn hạn ngân hàng. Tính đến ngày 31/12/2021, công ty còn 560 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên