09:52 11/06/2022

PV Gas chi khoảng 5.740 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021

HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt.

Theo đó, PV Gas dự kiến trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận thêm 3.000 đồng). Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ phải bỏ ra khoảng 5.740 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.

Thời gian thanh toán từ ngày 01/09-15/10. GAS chưa thông báo ngày chốt quyền cụ thể. 

Được biết, PV GAS là doanh nghiệp nắm giữ nhiều tiền mặt thứ hai trên thị trường với 33.700 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022.

PV Gas chi khoảng 5740 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021

Về tình hình kinh doanh, PV Gas đã công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; tăng lần lượt 7% và 61% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4, doanh thu đạt 10.771 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.048 tỷ đồng, thấp hơn 9% so với bình quân 3 tháng đầu năm. 

Năm 2022, GAS lên kế hoạch sản lượng hơn 9.1 triệu m3 khí; tổng doanh thu hơn 80,000 tỷ đồng (đi ngang); lợi nhuận sau thuế 7,039 tỷ đồng (giảm 20%). Kế hoạch này được xây dựng, phê duyệt theo phương án giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá 1 USD = 23,800 VNĐ.

Như vậy, PV GAS đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận chỉ trong 4 tháng đầu năm.

Trước đó, tại báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết, kiểm toán nhà nước chỉ ra, tại PVGAS, Công ty mẹ chưa cân đối dòng tiền từ các hợp đồng tiền gửi đến ngày đáo hạn khi xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng/quý.

Ngoài ra, số dư Quỹ đầu tư phát triển lớn nhưng chưa xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng Quỹ. Cụ thể, tại PVGAS, Công ty mẹ 18.597,25 tỷ đồng. 

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra PV GAS có 2 công ty con lỗ lũy kế 602,37 tỷ đồng và 1 công ty liên kết lỗ năm 2020 là 47,41 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GAS đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp từ vùng đỉnh lịch sử 130.000 đồng/đơn vị tại phiên giao dịch ngày 7/6 về 118.700 đồng/đơn vị khi kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên