15:34 23/03/2022

Quỹ ngoại bán ra hơn 500.000 cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát

Nhóm Dragon Capital vừa bán ròng hơn 500.000 cổ phiếu HPX qua đó giảm sở hữu xuống hơn 39,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với 12,9% vốn điều lệ của Hải Phát.

Vào ngày 18/3, quỹ ngoại Amersham Industries Limited thuộc nhóm Dragon Capital đã bán bớt 500.000 cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) nhằm hạ tỷ lệ sở hữu xuống 3,58%.

Phiên giao dịch ngày 18/3, ghi nhận đúng 500.000 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá trị 15 tỷ đồng, tương ứng giá thỏa thuận bình quân 30.000 đồng/cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm Dragon Capital tại HPX giảm xuống còn hơn 39,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với 12,9% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/3, cổ phiếu HPX dừng ở mức 30.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn đôi chút so với mức giá thỏa thuận của quỹ ngoại trên.

Quỹ ngoại chốt lời cổ phiếu Đầu tư Hải Phát HPX

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, Hải Phát thu về 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 328,2 tỷ đồng, tăng 11,8%.

So với kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt từ 1.500 – 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 370 – 390 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, HPX mới chỉ hoàn thành lần lượt 87,1% và 84,2% theo kế hoạch tối đa.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 9.582 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 69% lên 3.876 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 90,6% lên hơn 562,7 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối năm còn 6.050 tỷ đồng, tăng 61% so với số nợ đầu năm; chủ yếu là vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 2.245,4 tỷ đồng và 2.447 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 230,4 tỷ đồng. 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên