10:25 24/05/2022

Taxi Mai Linh lỗ luỹ kế 1.420 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu "teo tóp" còn 2,7 tỷ đồng

Hụt hơi trong cuộc chiến với các hãng taxi công nghệ, "ông hoàng taxi" một thời Mai Linh Group ghi nhận năm thứ 3 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Taxi Mai Linh tiếp tục lỗ 254 tỷ trong năm 2021 nâng tổng lỗ luỹ kế lên 1420 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất năm 2021 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Mai Linh (MLG) ghi nhận doanh thu thuần giảm 32% so với năm trước, xuống còn 1.064 tỷ đồng. 

Giá vốn ghi nhận hơn 974 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp xuống còn gần 89,7 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Trong kỳ, công ty có nỗ lực tiết giảm các chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15%, chi phí bán hàng giảm 29%,

Dù khoản lợi nhuận khác tăng 17% lên hơn 103 tỷ đồng, nhưng doanh thu không đủ bù đắp chi phí đã khiến "ông hoàng taxi" một thời thua lỗ ròng hơn 271 tỷ đồng. Cổ đông của Công ty mẹ báo lỗ hơn 254 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2021 lên gần 1,420 tỷ đồng.

Taxi Mai Linh tiếp tục lỗ 254 tỷ trong năm 2021 nâng tổng lỗ luỹ kế lên 1420 tỷ đồng
Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Mai Linh trong năm 2021

Năm 2021, Tập đoàn Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.637 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, Mai Linh Group ghi nhận năm thứ 3 liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Khoảng lỗ mỗi năm tăng tiến từ mức lỗ 5 tỷ đồng trong năm 2019, lỗ 173 tỷ đồng trong năm 2020 và tăng lên 271 tỷ đồng trong năm 2021.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Taxi Mai Linh ghi nhận hơn 4,199 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1,545 tỷ đồng, tăng 7%. Trong khi đó, các tài khoản thanh khoản của Mai Linh Group ở mức thấp. Lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty chỉ còn khoảng 28 tỷ đồng vào cuối 2021.

Trên bảng cân đối kế toán, do khoản lỗ luỹ kế ngày một phình to, vốn chủ sở hữu của Mai Linh Group chỉ còn 2,7 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn 4.199 tỷ đồng theo ghi nhận của tập đoàn.

Đáng chú ý, khoản nợ phải trả tính đến 31/12/2021 của Tập đoàn Mai Linh lên đến 4.196 tỷ đồng, chiếm đến 99,9% tổng tài sản (4.199 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 1,035 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn hơn 445 tỷ đồng (giảm nhẹ 2%).

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên