09:32 01/05/2022

TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân

Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở do tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, ông Mãi giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, tham mưu trình UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo phân công các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở do tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện quy trình đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà chung cư mới thay thế chung cư cũ, nhà trên và ven kênh rạch trình UBND thành phố xem xét, ban hành để triển khai thực hiện.

TPHCM Rà soát và đề xuất chính sách hỗ trợ quản lý đối với nhà ở cho công nhân
Rà soát và đề xuất chính sách hỗ trợ, quản lý đối với nhà ở cho công nhân trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện có nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình hoàn thành và thủ tục hoàn công cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở theo hướng tinh giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về chính sách hỗ trợ lãi vay từ ngân sách Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân để cải tạo, xây dựng mới nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở, sớm tham mưu, báo cáo UBND thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND TP, thời gian qua TP.HCM đã tháo gỡ quỹ 20% nhà ở xã hội, từ đó hàng ngàn dự án sẽ được cấp giấy chứng nhận, hàng chục ngàn căn hộ trong dự án có giấy chứng nhận sẽ tháo được vấn đề liên quan đến hàng trăm ngàn người; việc gỡ định giá các công trình, hạ tầng ở các dự án rất tốt cho sự phát triển kinh tế- xã hội của TP.HCM.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên