15:15 05/05/2021

VCG lãi 345 tỷ đồng gấp hơn 5 lần cùng kỳ nhờ thoái vốn công ty con

Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) đã công bố BCTC quý 1/2021 với lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý I/202,1 Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 952 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vinaconex ghi nhận gần 452 tỷ đồng lãi chuyển nhượng từ các công ty thành viên, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 27%. Bên cạnh đó, công ty còn có khoản lãi 43 tỷ đồng (cùng kỳ là 26 tỷ) từ tiền gửi cho vay.

Cũng trong quý, doanh nghiệp tiết giảm được 77% tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

VCG lãi 345 tỷ đồng gấp hơn 5 lần cùng kỳ nhờ thoái vốn công ty con
Tòa nhà Vinaconex.

Do đó tính chung quý I, Vinaconex báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng, gấp gần 5,4 lần kết quả cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận 341 tỷ đồng.

Năm 2021, Vinaconex đặt mục tiêu 12.230 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 41% so với thực hiện năm 2020 nhưng dự kiến lãi sau thuế giảm 40% còn 1.008 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc quý I, công ty đã thực hiện 8% và 34% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về cho Vinaconex 496 tỷ đồng doanh thu giảm 27% so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này cũng giảm đáng kể từ 89 tỷ đồng xuống còn 52 tỷ đồng. Quý này Vinaconex ghi nhận 452 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Ngoài ra chi phí QLDN giảm mạnh từ 574 tỷ đồng xuống còn 118 tỷ đồng do cùng kỳ năm trước VCG phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 495 tỷ đồng. 

Tính đến 31/03/2021, quy mô tổng tài sản hợp nhất của VCG đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Giá trị tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn đạt 2.588 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Thảo Anh

Theo dõi Thương Trường trên