09:29 16/06/2022

Vĩnh Hoàn (VHC) đã bán hết cổ phiếu quỹ, thu về hơn 154 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) vừa thông báo đã bán toàn bộ 1,43 triệu cổ phiếu quỹ trong bối cảnh cổ phiếu đang giao dịch vùng đỉnh lịch sử.

Vĩnh Hoàn VHC đã bán hết cổ phiếu quỹ thu về hơn 154 tỷ đồng

Theo báo cáo, VHC cho biết đã bán hết 1.430.930 cổ phiếu quỹ thông qua giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, ngày bắt đầu giao dịch là 30/5/2022 và ngày kết thúc giao dịch là 14/6/2022. Với giá bán bình quân 107.624 đồng/cổ phiếu, VHC đã thu về khoảng 154 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, tính đến thời điểm cuối tháng 3, lượng cổ phiếu quỹ VHC đang nắm giữ là hơn 1,43 triệu cổ phiếu có tổng giá trị 114,2 tỷ đồng, tương ứng mức giá mua trung bình là 79.819 đồng/cổ phiếu. Như vậy, VHC đã bán với tổng giá trị cao hơn giá trị mua cổ phiếu quỹ là 39,8 tỷ đồng.

VHC mang cổ phiếu quỹ ra bán trong bối cảnh cổ phiếu đang giao dịch vùng đỉnh lịch sử và chạm đỉnh ngày 3/6 với giá 114.500 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, chốt phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu VHC dừng ở mức 100.000 đồng/cp, đang thấp hơn 12,6% so với đỉnh lịch sử. Thanh khoản cổ phiếu bình quân hơn 2 triệu cp/phiên.

Lợi nhuận tăng đột biến nhưng dòng tiền lại âm kỷ lục

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, VHC ghi nhận doanh thu đạt 3.267,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 553,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 82,7% và 320,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 36% so với thực hiện năm trước. Đây cũng là kế hoạch kinh doanh cao nhất kể từ khi niêm yết của doanh nghiệp này.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 24,6% kế hoạch doanh thu năm và 34,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Mặc dù lợi nhuận tăng đột biến nhưng dòng tiền lại âm kỷ lục. Cụ thể, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 680,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 139,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 261 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 885,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Đây là quý công ty ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Thời điểm 31/3/2022, tồn kho của Vĩnh Hoàn đã tăng 34% so với đầu năm lên 2.428 tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng tài sản. Các khoản phải thu cũng tăng từ 2.132 tỷ đồng đầu kỳ lên 2.789 tỷ đồng vào cuối quý 1.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 46,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 885,6 tỷ đồng lên 2.777 tỷ đồng và chiếm 27% tổng nguồn vốn.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên