07:51 20/05/2022

Xây dựng Tiền Giang (THG) phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO; HOSE: THG) thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

Xây dựng Tiền Giang THG phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25

Theo đó, Xây dựng Tiền Giang dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 40 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế các năm luỹ kế đến 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán THG - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021.

Trước đó, cuối năm 2021, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 6/4/2022, THG tiếp tục thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, THG ghi nhận doanh thu đạt 351,03 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,48 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, THG đặt kế hoạch doanh thu 1.606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty mới hoàn thành 18,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của THG tăng 1% lên 1.571 tỷ đồng. Tài sản của công ty chủ yếu nằm ở hàng tồn kho đạt 431,6 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản và tài sản cố định đạt 356,8 tỷ đồng, chiếm 22,7% tổng tài sản.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 20,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 13,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 6,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 34,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu THG tăng 300 đồng lên 75.400 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên