Hà Nội quy hoạch và thực hiện xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản

Hà Nội quy hoạch và thực hiện xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản

Thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tại Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và thực hiện xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản trên địa bàn Thành phố

Theo nội dung công văn, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Kho bạc nhà nước Hà Nội; các Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc UBND TP kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực thuộc. Bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư.

Hà Nội tăng cường giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt việc báo cáo trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin theo quy định, chủ động trong việc sử dụng Hệ thống thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Các sở quản lý chuyên ngành tăng cường thực hiện giám sát, theo dõi, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành. Kết quả kiểm tra, giám sát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.

Đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư: UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án theo quy định tại Mục 2 từ Điều 12 đến Điều 18 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo kết quả gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung theo quy định.

Đối với các dự án xây dựng có sử dụng đất, đầu tư bằng nguồn vốn khác trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý: UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành liên quan trong việc giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND TP thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các dự án vi phạm về quy định về quản lý, sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn theo quy định của Luật đất đai, Luật Đầu tư và quy định pháp luật liên quan./.

Đinh Phương

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]