HÀ NỘI: GIÀN NÓNG ĐIỀU HOÀ SẬP SAU KHI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NGHIỆM THU