Thực hiện quyết định của Tổng cục Môi trường về thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), Đoàn thanh tra đã thanh tra tại một số đơn vị, doanh nghiệp. Qua thanh tra và giải trình của đơn vị, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường mới đây đã có kết luận đối với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn (sau đây viết tắt là Chi nhánh) là đơn vị 100% vốn nhà nước, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0100105535-007 đăng ký lần đầu ngày 28 tháng  năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Đơn vị chủ quản của Chi nhánh là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Công ty môi trường vi phạm luật vệ bảo vệ môi trường
Bãi rác tại Chi nhánh Xuân Sơn - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội 
Theo kết luận, Chi nhánh thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định (đối với việc không tách biệt hệ thống thu gom nước mưa, nước thải tại các ô  và  của ô chôn lấp số  thuộc giai đoạn 2); quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường (đối với việc không vận hành máy bơm làm thoát nước rỉ rác vào hệ thống thoát nước mưa phía cuối ô Fukuoka đã bị phát hiện ngày 23/10/2018); quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chi nhánh còn xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường (Amonia) vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 800 m3/ngày (24 giờ).

Chi nhánh bị phạt tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số Màu vượt quy chuẩn kỹ thuật 22,6 lần; Phạt tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 14,5 lần; Phạt tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số TSS vượt quy chuẩn kỹ thuật 11,2 lần.

Phạt tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số Tổng Nitơ vượt quy chuẩn kỹ thuật 14 lần; Phạt tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số Coliform vượt quy chuẩn kỹ thuật 22 lần; Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số Tổng Photpho vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,1 lần; Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 4,5 lần; Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số Sunfua vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,7 lần.

Tổng mức phạt tăng thêm là 320% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên. Quy định tại Điểm 1 Khoản 6 và Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

Kết luận thể hiện, Chi nhánh bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Đối với việc vận hành vượt công suất xử lý tại ô Fukuoka và không đầu tư các trạm quan trắc môi trường tại Khu xử lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 7137/BTNMT-TCMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan và chỉ đạo triển khai một số nội dung để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu xử lý.

Với những vi phạm nêu trên, Tổng cục Môi trường yêu cầu Chi nhánh phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thu gom và xử lý triệt đê nước thải, khí thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường; thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, CTNH và chương trình giám sát môi trường định kỳ; lập phương án, có kế hoạch cụ thể đê phòng ngừa, ứng phó hiệu quả sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Sau khi đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, Chi nhánh phải báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Môi trường (thông qua Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc) và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Lộc Hà

Bạn đang đọc bài viết Công ty môi trường vi phạm luật vệ bảo vệ môi trường tại chuyên mục Chính sách và Pháp luật của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]