Trong những năm qua, tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn còn nhiều bất cập. Nhiều dự án được UBND tỉnh đồng ý cho phép nghiên cứu, khảo sát để thực hiện các thủ tục đầu tư nhưng thực hiện chậm tiến độ, kéo dài hoặc không thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1501/VPUBND-NNTN ngày 20.3.2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đâtt đai, đầu tư, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hòa Bình, đến thời điểm thanh tra tháng 5.2018, các đơn vị vẫn thực hiện các trình tự, thủ tục để được UBND Tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh ban hành Văn bản chấm dứt chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch  xây dựng đối với 11 dự án trong đó bao gồm:

Dự án khu cư dân Cửu Long do Công ty TNHH Khánh Sơn làm CĐT, dự án khu đô thị sinh thái Phúc Thịnh do Công ty CP xây dựng công trình và thương mai Phúc Thịnh làm CĐT, dự án khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại thị trấn Lương Sơn do Công ty TNHH và TM Sơn Tùng làm CĐT. Đã quá hạn nghiên cứu, khảo sát, CĐT đề nghị không thực hiện dự án, không rõ địa chỉ của CĐT, địa điểm thực hiện dự án.

Lương Sơn - Hòa Bình: Còn nhiều tồn tại trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính vủa các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp
Dự án khu nhà ở sinh thái Park royal của công ty CP Linh Phượng làm CĐT cũng nằm trong điều chỉnh thực hiện trình tự nếu muốn thực hiện tiếp 

Ngoài ra còn có 8 dự án khác của huyện Lương Sơn cũng quá thời hạn 2 năm 6 tháng tính đến thời điểm thanh tra. Nếu muốn thực hiện tiếp, CĐT phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật nhà ở 2015. Điển hình là các dự án: Khu nhà ở đô thị do Công ty CP Hưng Hà làm CĐT; Khu nhà ở và dịch vụ sinh thái Vilas do Công ty CP đầu tư Sao Việt làm CĐT; Khu đô thị sinh thái Ngàn Phố do Công ty CP Quốc tế Ngàn Phố làm CĐT; Khu đô thị sinh thái Sông Đà; Khu nhà ở sinh thái Park Royal ....

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chấm dứt nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch xây dựng đối với 11 dự án do quá hạn nghiên cứu do CĐT không tiếp tục thực hiện dự án, không rõ địa chỉ CĐT, địa điểm thực hiện dự án.

Giao cho Sở KH&ĐT rà soát các dự án còn lại theo văn bản 1215/UBND-NNTN ngày 25.9.2015 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đối với dự án trước ngày 30.11.2015; báo cáo Chủ tịch UBND trước ngày 10.8.2018.

Yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong việc chưa kịp thời kiểm tra giám sát thời gian nghiên cứu các dự án theo thời gian nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đối với các dự án theo văn bản số 1215/UBND-NNTN ngày 25.9.2015 của UBND Tỉnh.

Đoàn Ninh

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Nhiều tồn tại trong tuân thủ pháp luật đất đai, đầu tư xây dựng tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]