Bạc Liêu: Siết chặt công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 25 về quản lý và sử dụng đất do nhà nước quản lý (đất công) trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 2/8/2021.

Theo Quyết định này, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng quỹ đất là Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp được giao để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở UBND, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và công trình công cộng khác của địa phương.

Đối với việc đăng ký quỹ đất công được Nhà nước giao để quản lý, sử dụng thì cơ quan, tổ chức đang quản lý, sử dụng quỹ đất công theo quy định tại Điều 3 Quy định này mà chưa đăng ký có trách nhiệm kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Đối với Quản lý đất công trình công cộng; đất công ích; đất chưa sử dụng, chưa giao, chưa cho thuê; đất thu hồi thì UBND cấp xã được giao thực hiện rà soát, kiểm kê trên thực địa và hồ sơ địa chính để lập danh mục về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Quy định này; đồng thời, chịu trách nhiệm kê khai đăng ký theo quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh mục quỹ đất công của Ủy ban nhân dân cấp xã để quản lý, sử dụng.

Bạc Liêu Siết chặt công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công
Siết chặt công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh được giao rà soát, tổng hợp các thửa đất được giao để quản lý; trường hợp các thửa đất chưa có trích lục, trích đo thì phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai để trích lục, trích đo để làm cơ sở quản lý.

Đối với công tác quản lý đất dôi dư, đất đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường nhưng chưa giao chủ đầu tư thực hiện dự án thì các cơ quan đang quản lý quỹ đất dôi dư; đất không còn nhu cầu sử dụng và đất đã bồi thường xong mà chưa sử dụng; đất nhỏ, lẻ nằm ngoài ranh quy hoạch của dự án có vị trí không thuận lợi hoặc hình thể thửa đất không đủ điều kiện sử dụng đã được bồi thường theo yêu cầu của chủ sử dụng đất, có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng theo quy định.

Đất đã thu hồi theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 khi chưa giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án; khoản 1, Điều 64 và điểm a, b, c, d khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý.

Trường hợp đối với quỹ đất đã thu hồi theo khoản 1, Điều 64 và điểm a, b, c, d khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực nông thôn thì giao cho UBND cấp xã quản lý.

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, sau khi Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt, các đơn vị đang quản lý đất công trên địa bàn tỉnh tiến hành lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Về việc Sử dụng quỹ đất chưa sử dụng, đất mới hình thành, đối với đất mới được bồi đắp tiếp giáp với đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất thì UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo UBND cấp huyện để kiểm tra xác định ranh giới, mốc giới, quản lý phần đất bồi đắp.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông; đất sông, kênh, rạch do tự khai hoang mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo Quyết định trên, Chủ tịch UBND cấp xã được giao khi phát hiện vi phạm hoặc được báo cáo có vi phạm thì phải tổ chức việc kiểm tra xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Trường hợp cần sự phối hợp, hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn thì báo cáo đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cử cán bộ tham gia hỗ trợ.

Trường hợp cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng của quỹ đất công; quản lý đất công nhưng để bị lấn, chiếm mà không xử lý hoặc báo cáo kịp thời, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất mà không sử dụng đúng ranh giới thửa đất để bị lấn, chiếm thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật.

Đối với việc xử lý đất công bị lấn, chiếm, UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý chặt chẽ và giữ nguyên hiện trạng các khu đất đang bị lấn, chiếm, tranh chấp. Không để tình trạng các hộ dân tự cơi nới, xây dựng, dời ranh lấn chiếm thêm đất.

Đối với các khu đất bị lấn, chiếm trước ngày 01/7/2014 nếu người sử dụng đất đang sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch, kế hoạch, không tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Đối với các khu đất bị lấn, chiếm sau ngày 01/7/2014, thì đơn vị đang quản lý khu đất kiểm tra, xác minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết theo quy định của Luật Đất đai hiện hành và các quy định khác có liên quan. Nghiêm cấm các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã xác nhận các giấy tờ, thủ tục nhằm hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho các đối tượng đã lấn, chiếm đất công.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng để xây dựng các phương án di dời, giải phóng mặt bằng đối với từng khu đất cụ thể.

Thiên An

Bình luận bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 413 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục tiêu phục vụ lưu thông hàng hóa và nhân dân đi lại thuận lợi, dễ dàng trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tiết giảm lưu lượng phương tiện, giảm ùn tắc giao thông cho Quốc lộ 1, tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ được đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể từ ngày 25/1.

Theo phương án hướng tuyến do chủ đầu tư đang đề xuất, hiện có 49,8 ha rừng bị ảnh hưởng, trong đó cần chuyển đổi hơn 41,4 ha đất rừng sang mục đích sử dụng khác. UBND tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc họp để xác định phương án hướng tuyến cao tốc, bàn phương án giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng khi làm cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum vừa công bố Kết luận Thanh tra số 06/KL-STNMT về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455