Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

17:21 24/05/2022

Bất động sản, cho vay tiêu dùng, BOT, BT... dẫn đầu nợ xấu

Theo Ủy ban Kinh tế, lĩnh vực có số nợ xấu chiếm tỷ trọng cao so với nợ xấu của toàn hệ thống như: Bất động sản (chiếm 18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%), BOT, BT giao thông (chiếm 3,92%)...

Nợ xấu gia tăng

Hôm nay, ngày 24/5, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo trước Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề nghị việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết này.

Theo đó, Thống đốc NHNN khẳng định nợ xấu của hệ thống này thời gian qua đã được xử lý, kiểm soát. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2% và liên tục giảm trong các năm triển khai Nghị quyết 42 (tính đến cuối các năm 2017, 2018, 2019, 2020 lần lượt là 1,99%, 1,94%, 1,63% và 1,69%).

Đến cuối năm 2021, tổng nợ xấu nội bảng là 190,48 nghìn tỉ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản là 2.076,7 nghìn tỉ đồng (bao gồm dư nợ tín dụng tiêu dùng để mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở), chiếm 19,89% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.

Tổng nợ xấu lĩnh vực bất động sản là 34,7 nghìn tỉ đồng, chiếm 18,4% nợ xấu toàn hệ thống. Trong số này, nợ xấu đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động là 13,24 nghìn tỉ đồng, nợ xấu đối với nhu cầu mua nhà ở hoặc tự sử dụng là 21,47 nghìn tỉ đồng.

Bất động sản cho vay tiêu dùng dẫn đầu về nợ xấu
Tổng nợ xấu lĩnh vực bất động sản là 34,7 nghìn tỉ đồng, chiếm 18,4% nợ xấu toàn hệ thống. (Ảnh minh họa)

Ở lĩnh vực tiêu dùng, dư nợ tín là 2.081,9 nghìn tỉ đồng, chiếm 19,9% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Tổng nợ xấu cho vay tiêu dùng là 48,65 nghìn tỉ đồng, chiếm 25,8% nợ xấu toàn hệ thống. Tỉ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 2,34%.

Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng cấp cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu là 10.934,3 tỉ đồng, chiếm 0,1% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Tổng nợ xấu là 2.140,5 tỉ đồng, chiếm 1,13% nợ xấu toàn hệ thống; tỉ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 19,57%.

Tổng dư nợ tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng cấp cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu là 892,5 tỉ đồng, chiếm 0,01% dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Tổng nợ xấu là 28,2 tỉ đồng, chiếm 0,01% nợ xấu toàn hệ thống. tỉ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này là 2,87%.

Về xử lý nợ xấu, qua gần 5 năm triển khai trong thực tiễn, lũy kế đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong tổng số này có 148 nghìn tỷ đồng là do khách hàng tự trả nợ (chiếm 38,93%), cao hơn so với mức 22,8% trung bình năm từ 2012-2017. Ngoài ra, kết quả xử lý, bán, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của tổ chức tín dụng và Công ty quản lý tài sản (VAMC) đạt 77,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,3%. 

Tính trung bình nợ xấu đã xử lý đạt khoảng 5,67 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn mức trung bình 3,25 nghìn tỷ đồng/tháng trong giai đoạn trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Theo bà Hồng, trong quá trình có những khó khăn, vướng mắc từ công tác thực thi, phối hợp triển khai, hướng dẫn từ các bộ ngành địa phương như tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ xấu, thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo, thủ tục rút gọn trong xử lý tranh chấp...

Thống đốc Ngân hàng cũng cảnh bảo “nợ xấu có xu hướng gia tăng” do bối cảnh thế giới diễn biến khó lường, lạm phát gia tăng, đại dịch vẫn còn ảnh hưởng tới kinh tế, doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn.

Cụ thể, đến hết năm 2021, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu ở mức cao là 6,31%; nợ xấu chưa xử lý vẫn ở mức cao là 412.700 tỷ đồng, tỷ lệ khách hàng tự trả giảm do dịch Covid-19 tác động đến tài chính chính. 

Nhiều rủi ro cho nền kinh tế

Sau đó, đại diện cơ quan thẩm tra, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42.

Với nội dung này, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế đánh giá với những đóng góp của Nghị quyết 42, trong giai đoạn 2017-2021, hơn 750 nghìn tỉ đồng nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đã được xử lý, nợ xấu cơ bản được kiểm soát.

“Tuy nhiên, kết quả xử lý nợ xấu chưa thực sự vững chắc, thực trạng nợ xấu cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro. Riêng nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 phát sinh mới trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực là hơn 251 nghìn tỉ đồng và số chưa xử lý còn hơn 412 nghìn tỉ đồng” - báo cáo thẩm tra nêu.

Bất động sản cho vay tiêu dùng dẫn đầu về nợ xấu
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

Một số lĩnh vực có số nợ xấu chiếm tỉ trọng cao so với nợ xấu của toàn hệ thống như bất động sản (chiếm 18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); BOT, BT giao thông (3,92%). Nợ xấu của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm lần lượt là 1,13% và 0,01% so với nợ xấu của toàn hệ thống, tuy nhiên lại chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

“Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong điều kiện năng lực chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế”- báo cáo thẩm tra nêu.

Theo đó, cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 đến nay còn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng; đồng thời cho biết các giải pháp đã triển khai thực hiện để nhận diện cũng như kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, nhất là các khoản thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên