16:10 27/04/2022

Bầu Đức muốn thoái hết vốn khỏi HAGL Agrico (HNG)

Bầu Đức đăng ký bán nốt 3 triệu cổ phiếu HNG còn đang nắm giữ tại HAGL Agrico.

Theo báo cáo, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian từ 4/5 đến 2/6/2022, thông qua các giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Đây là toàn bộ lượng cổ phiếu HNG mà ông Đức còn nắm giữ tại HAGL Agrico. Nếu giao dịch hoàn tất, ông sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HNG nào.

Trước đó, trong 2 tháng đầu năm, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) của bầu Đức đã liên tiếp bán ra 73,5 triệu cổ phiếu HNG với mục đích là ngân hàng bán để thu hồi nợ. Động thái thoái vốn dồn dập của HAGL tại HNG diễn ra trong bối cảnh đặt mục tiêu trọng tâm năm 2022 là tăng cường các biện pháp cơ cấu tài chính, giảm số dư nợ ngân hàng phải trả xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Sau 2 lần thoái vốn, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn nắm giữ hơn 104,6 triệu cổ phiếu HNG (tương đương 9,44% vốn điều lệ).

Bầu Đức muốn thoái hết vốn khỏi HAGL Agrico HNG

Kết quả kinh doanh của HNG trong năm 2021 không mấy khả quan khi báo lỗ thêm hơn 1.100 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của HAGL tại thời điểm 31/12/2021 đã vượt mức 3.400 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của HNG giảm 43% so với đầu năm, chỉ còn ghi nhận hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty đã sụt giảm hơn 54% trong năm. Các khoản mục chính yếu như khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định lần lượt giảm mạnh ở mức 70%, 30% và 40%

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty cũng giảm mạnh 49%, còn hơn 8.000 tỷ đồng, chủ yếu do tổng nợ vay giảm một khoản tương ứng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của HNG đạt 5.864,4 tỉ đồng, giảm hơn 5.538 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 41,8% tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là vay ngân hàng với 3.272,4 tỷ đồng và vay dài hạn các doanh nghiệp hơn 2.550 tỷ đồng.

Về dòng tiền, HNG đã ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 âm tới 1.148 tỷ đồng. 

Cổ phiếu HNG tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm. Đồng thời báo cáo tài chính năm 2021 có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên