09:58 03/03/2022

Ngân hàng bán xong 25,4 triệu cổ phiếu HNG để thu hồi nợ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) thông báo đã bán xong 25,4 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian từ ngày 15/02 - 01/03.

Sau giao dịch, tỷ lệ cổ phiếu HNG mà Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ giảm từ 11,73% xuống còn 9.4% (tương đương 104.68 triệu cp). Ước tính theo giá đóng cửa bình quân trong khoảng thời gian trên, giao dịch có giá trị hơn 236 tỷ đồng.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 25,4 triệu cổ phiếu HNG từ 15/2 đến 16/3 với mục đích là ngân hàng bán để thu hồi nợ. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/1-10/2/2022, HAGL cũng đã bán ra 48,1 triệu cổ phiếu HNG với giá trị tính theo thị giá lên tới hơn 481 tỷ đồng. 

Ngân hàng bán xong 254 triệu cổ phiếu HNG để thu hồi nợ

Động thái thoái vốn dồn dập của HAGL tại HNG diễn ra trong bối cảnh đặt mục tiêu trọng tâm năm 2022 là tăng cường các biện pháp cơ cấu tài chính, giảm số dư nợ ngân hàng phải trả xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Tại thời 31/12/2021, tổng tài sản của HNG giảm 43% so với đầu năm, chỉ còn ghi nhận hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty đã sụt giảm hơn 54% trong năm. Các khoản mục chính yếu như khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định lần lượt giảm mạnh ở mức 70%, 30% và 40%

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty cũng giảm mạnh 49%, còn hơn 8.000 tỷ đồng, chủ yếu do tổng nợ vay giảm một khoản tương ứng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của HNG đạt 5.864,4 tỉ đồng, giảm hơn 5.538 tỉ đồng so với đầu năm và chiếm 41,8% tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là vay ngân hàng với 3.272,4 tỉ đồng và vay dài hạn các doanh nghiệp hơn 2.550 tỉ đồng.

Về dòng tiền, HNG đã ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 âm tới 1.148 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của HNG trong năm 2021 không mấy khả quan khi báo lỗ thêm hơn 1.100 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của HAGL tại thời điểm 31/12/2021 đã vượt mức 3.400 tỉ đồng.

HNG báo lỗ thêm hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2021

HNG báo lỗ thêm hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2021

Báo lỗ thêm hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2021 lỗ lũy kế của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HOSE HNG tại thời điểm 31/12/2021 đã vượt mức 3.400 tỉ đồng

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên