23:23 26/05/2022

Bộ Xây dựng có ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án hơn 2.200 tỷ từng vướng loạt sai phạm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai về hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây – có tên thương mại là Mecure Sapa Resort & Spa (thị xã Sa Pa). Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, từng bị kết luận hàng loạt sai phạm.

UBND tỉnh Lào Cai lựa chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1722/BXD-QLN gửi UBND tỉnh Lào Cai hướng dẫn về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị có nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng (Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây – Mercure Sapa Resort &Spa, viết tắt là Dự án Mercure Sapa).

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 235/UBND-QLĐT ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai và hồ sơ gửi kèm thì Dự án Mercure Sapa có diện tích khoảng 47.45ha, mục tiêu đầu tư là xây dựng một khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển tiếp nối đô thị Sapa hiện có. Dự trên nhiều quy định, ngày 21/6/2012, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành tại Quyết định số 1490/QĐ-UBND để lựa chọn Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa làm chủ đầu tư Dự án này. Trong nội dung Quyết định này, UBND tỉnh Lào Cai đã xác định Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa là chủ đầu tư dự án trên cơ sở kết quả thẩm định dự án của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Báo cáo số 39/BC-SXD ngày 28/3/2012.

Bộ Xây dựng có ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án hơn 2200 tỷ từng vướng loạt sai phạm
Hướng dẫn về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị có nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng (Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây – Mercure Sapa Resort &Spa có tổng mức đầu tư hơn 2200 tỷ đồng.

Sau khi nhận được nội dung này, Bộ Xây dựng cho rằng, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị tại thời điểm năm 2012, do đó đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, việc lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ban hành Quy chế khu đô thị mới.

Vì thế, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai căn cứ các quy định của pháp luật về lựa chọn chủ đầu tư dự án tại thời điểm thực hiện để đối chiếu, áp dụng và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định của pháp luật quy hoạch, pháp luật xây dựng và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng lưu ý, trường hợp áp dụng lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, trong nội dung của Quyết định chấp thuận cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền đồng thời xác định chủ đầu tư dự án.

“Sau khi được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án theo quy định, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và nộp các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế và pháp luật liên quan; thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng”, Bộ Xây dựng góp ý.

Bộ Xây dựng có ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án hơn 2200 tỷ từng vướng loạt sai phạm
Dự án từng bị kết luận vướng nhiều sai phạm.

Dự án từng có nhiều sai phạm

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây có diện tích khoảng 47,45ha, mục tiêu đầu tư là xây dựng một khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển tiếp nối đô thị Sa Pa hiện có.

Sau khi UBND tỉnh Lào Cai đã xác định Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa là chủ đầu tư Dự án trên cơ sở kết quả thẩm định Dự án của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ngày 28/3/2012. Dự án đã được điều chỉnh tại Quyết định số 335/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai vào năm 2019. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến hết năm 2023.

Được biết, ngày 26/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-TT thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh phải nộp đối với hoat động chuyển nhượng bất động sản (tạm tính), theo báo cáo của chủ đầu tư, năm 2019, công ty chưa kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp vãng lai từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2019 với số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% là 533.536.491 đồng.

Về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh phải nộp đối với các nhà thầu, công ty và một số đơn vị ngoại tỉnh xây dựng công trình tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa, đến thời điểm thanh tra, công ty đã nghiệm thu khối lượng cho 20 đơn vị thi công với giá trị hóa đơn là 136.217.166.886 đồng, doanh thu trước thuế là 123.883.788.079 đồng, thuế giá trị gia tăng vãng lai 2% là 2.476.675.762 đồng.

Bộ Xây dựng có ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án hơn 2200 tỷ từng vướng loạt sai phạm
Chủ đầu tư cũng từng bị xử phạt vì thực hiện xây dựng dự án trước khi có hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt.

Theo Kết luận số 03/KL-TT của Thanh tra tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa đã thực hiện xây dựng dự án trước khi có hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt (thi công bắt đầu từ năm 2015 và hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt năm 2019).

Tháng 12/2017, Sở Giao thông vận tải – xây dựng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa đối với hành vi nêu trên. Hàng chục căn biệt thự, nhà phố trong dự án Mercure SaPa Resort & Spa đang trong quá trình thi công và hoàn thiện.

Trước đó, ngày 16/2/2017, Thanh tra tỉnh cũng ban hành Kết luận số 02/KL-TT về việc thanh tra đối với dự án này. Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi tiền sai phạm về thuế giá trị gia tăng vãng lai đối với 8 đơn vị thi công các công trình trong dự án và yêu cầu Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa làm việc với các nhà thầu và đôn đốc các nhà thầu thực hiện nộp số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh hoặc Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa trích nộp số tiền thuế vãng lai của các nhà thầu vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Được biết, Thanh tra tỉnh đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nhưng đến nay vẫn còn 3 đơn vị chưa thực hiện nghiêm quyết định thu hồi, cụ thể là Công ty TNHH Mây tre đan Bông Mai, Công ty TNHH Vạn Hải, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Tường.

Thời điểm đó, Thanh tra tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa làm việc với 3 nhà thầu nêu trên, yêu cầu nộp số tiền 255 triệu đồng thuế giá trị gia tăng vãng lai hoặc công ty trích nộp số tiền thuế vãng lai của 3 đơn vị trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thanh tra tỉnh Lào Cai đề nghị Chi cục Thuế huyện Sa Pa phối hợp với Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa xác định số thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh phải nộp 2% chưa kê khai là 2.476.675.762 đồng đối với các nhà thầu.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên