11:12 29/04/2022

Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi quý 1/2022 bất ngờ giảm mạnh

Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác cảng giảm nhiều hơn giá vốn khiến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm. Lợi nhuận từ các công ty liên kết cũng giảm, thậm chí thua lỗ, Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi sau thuế quý 1/2022 giảm gần 1 nửa cùng kỳ năm trước.

CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu thuần giảm 22,8 tỷ (giảm 8,6%) xuống còn 290 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí giá vốn chỉ giảm 4,37 tỷ đồng (tăng 2,2%) dẫn đến lợi nhuận gộp giảm tới 19,2% xuống còn hơn 96 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng nhẹ 6 triệu đồng lên gần 3,6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng hơn 4 tỷ đồng (178%) lên 6,3 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá 418 triệu đồng) và tăng chi phí lãi vay (4,422 tỷ đồng) so với cùng kỳ quý 1/2021.

CTCP Cảng Sài Gòn UPCoM SGP

Bên cạnh đó lãi trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 12,78 tỷ đồng so với cùng kỳ do quý 1/2022 lợi nhuận sau thuế của CTCP Cảng tổng hợp Thị Vải tăng 390 triệu đồng, Công ty TNHH Korea express Cảng Sài Gòn giảm lợi nhuận 443 triệu đồng, Công ty LD Dịch vụ Container Quốc tế CSG – SSA (SSIT) giảm lãi hơn 10 tỷ đồng và Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA báo lỗ 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của SGP cũng ghi nhận tăng gần 58% so với quý 1/2021 lên 48,5 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý tăng và chi phí dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tăng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, SGP báo lãi sau thuế 49,7 tỷ đồng, giảm 52,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 48,3 tỷ đồng (giảm 49,6%)

Được biết năm 2022, Cảng Sài Gòn đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.290,4 tỷ đồng (giảm 5,9%) và lợi nhuận đạt 382 tỷ đồng (giảm 57%). Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Cảng Sài Gòn đã hoàn thành 22,5% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/1/2022, Cảng Sài Gòn sở hữu hơn 5.367 tỷ đồng tổng tài sản, giảm nhẹ 1,3% so với hồi đầu năm trong đó đầu tư tài chính dài hạn là hơn 1.008 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 940  tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, giá cổ phiếu SGP đứng tại mức giá 31.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm gần 18% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên