10:00 02/03/2022

Cao su Phước Hòa (PHR) nhận quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP III

Cao su Phước Hòa có cơ sở hạch toán doanh thu từ tiền đền bù đất khi nhận được quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thị xã Tân Uyên.

Cao su Phước Hòa PHR nhận quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP III

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) cho biết vừa nhận được Quyết định 357/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc thu hồi đất của PHR để thực hiện dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (KCN VSIP III) và quyết định 358/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án này làm cơ sở để công ty hạch toán doanh thu từ tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất thực hiện dự án.

Được biết năm 2019, Cao su Phước Hòa đã ký hợp đồng với Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) để thực hiện bồi thường và hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao 691 ha để thực hiện dự án VSIP III. Bên cạnh đó, Cao su Phước Hòa còn góp 20% vốn vào dự án để được chia lợi nhuận theo kết quả kinh doanh hằng năm của toàn dự án.

Dự án khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III có quy mô 1.000 ha, được đầu tư xây dựng tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm với tổng vốn đầu tư 6.407 tỷ đồng. Khu công nghiệp VSIP III được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư vào tháng 11/2016.

Theo Chứng khoán VCSC, Cao su Phước Hòa (PHR) dự kiến thu về 898 tỷ đồng tiền bồi thường KCN VSIP 3 vào năm 2022, đồng thời sẽ ghi nhận thêm 20% thu nhập từ việc bán đất và 20% lợi nhuận từ cổ phần của PHR tại dự án KCN này.

Trước đó, trong năm 2020, nhờ khoản tiền bồi thường đất bị thu hồi làm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II lên đến 860 tỷ đồng mà Cao su Phước Hòa ghi nhận lợi nhuận đột biến hơn 1.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, hưởng lợi từ giá mủ cao su tăng cao, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 1.463 tỷ đồng, tăng 38%. Lãi gộp 184 tỷ đồng, tăng 162%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 6,6% lên 12,57%. Song lợi nhuận khác giảm mạnh từ 959 tỷ đồng về 33 tỷ đồng do không còn khoản tiền bồi thường đất. Lợi nhuận sau thuế giảm 65% xuống 331 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PHR ghi nhận lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm hơn 43 tỷ đồng trong năm 2021, trong khi năm 2020 công ty ghi nhận dòng tiền thuần kinh doanh dương 667 tỷ đồng.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ đầu tư dương 519 tỷ đồng trong năm 2021 (năm 2020 âm 605 tỷ đồng) chủ yếu đến từ hoạt động thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.

Trên thị trường, cổ phiếu PHR chốt phiên 1/3 ở mức giá 80.300 đồng/cp, tăng 17% trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên