17:18 29/04/2022

Chi phí tài chính tăng đột biến, Becamex TDC báo lỗ cao kỷ lục trong quý 1/2022

Doanh thu sụt giảm, các chi phí đồng loạt tăng mạnh, Becamex TDC ghi nhận khoản lỗ kỷ lục gần 109 tỷ đồng kể từ khi niêm yết.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC; HoSE: TDC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu hơn 137 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp còn 31 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với quý 1/2021.

Trong kỳ, Becamex TDC ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt lên 270 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh từ 24,7 tỷ đồng lên 106,95 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt.

Kết quả, Becamex TDC báo lỗ hơn 108 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 9,8 tỷ đồng, đây là quý lỗ đầu tiên kể từ năm 2019 của doanh nghiệp này.

Chi phí tài chính tăng đột biến Becamex TDC báo lỗ cao kỷ lục trong quý 12022

Trong công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận quý I/2022, Becamex TDC cho biết, lợi nhuận sau thuế công ty lỗ là do lợi nhuận của các công ty con không cao, không biến động nhiều. Đặc biệt, lợi nhuận công ty mẹ lỗ nên dẫn tới báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 lỗ.

Năm 2022, Becamex TDC đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 2.889,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 96% và 23% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, ngay từ quý đầu tiên để thua lỗ, công ty còn xa để hoàn thành mục tiêu đã đề ra

Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Becamex TDC tăng 7,6% so với đầu năm lên 5.636 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 2.212,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận mức 1.758,3 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tăng vọt gấp 9 lần lên 630 tỷ đồng. 

Chi phí tài chính tăng đột biến Becamex TDC báo lỗ cao kỷ lục trong quý 12022

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Becamex TDC tính đến cuối kỳ ghi nhận hơn 4.465 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 4/3 tổng nợ của doanh nghiệp. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 356,5%, tương ứng tăng thêm 588 tỷ đồng lên 752,8 tỷ đồng và chiếm 13,4% tổng nguồn vốn. 

Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của là hơn 1,720 tỷ đồng. Trong hơn 802.7 tỷ đồng nợ vay dài hạn, chiếm phần lớn là 700 tỷ đồng dư nợ trái phiếu với lãi suất từ 10.5%/năm, đáo hạn vào 15/11/2025. Lô trái phiếu TDC phát hành có tài sản đảm bảo là 108 triệu cp IJC của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex).

Trên thị trường, chốt phiên 29/4, cổ phiếu TDC dừng lại mức 16.800 đồng/cp, giảm gần 30% trong 1 tháng trở lại đây.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên