Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Cần đề xuất công khai những đơn vị không thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong 8 tháng đầu năm 2021, cơ quan này đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cần đề xuất công khai những đơn vị không thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước
Toàn cảnh Phiên họp

Sáng 14/9, tại kỳ họp thứ 3 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước - Trần Sỹ Thanh đã báo cáo về công tác kiểm toán Nhà nước năm 2021.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết theo kế hoạch năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 188 cuộc và dự kiến tổ chức thành 211 đoàn. Đến 31/8, đã triển khai 144/211 đoàn, kết thúc 108 đoàn (đạt 51% kế hoạch), phát hành 83 báo cáo kiểm toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp sơ bộ đến 31/8, đã thực hiện 30.834 tỷ đồng, đạt 49,9% số kiến nghị, thấp hơn cùng kỳ năm trước (55,9%).

“Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều đơn vị Kiểm toán Nhà nước không kiểm tra trực tiếp theo dự kiến. Trong 4 tháng còn lại của năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2022 theo Luật”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết.

Cũng theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán, cung cấp 151 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương tình công tác.

Góp ý về báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Hoàng Thanh Tùng, tính đến hết 31/8 tức hết 2/3 thời gian của năm, ngành Kiểm toán đã thực hiện 144/211, kết thúc được 108 đoàn đạt 51% kế hoạch. Khối lượng công việc còn lại (49%) trong 4 tháng cuối năm là rất lớn. Ông Tùng đề nghị Kiểm toán Nhà nước đánh giá thêm về khả năng hoàn thành kế hoạch công việc đã đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cần đề xuất công khai những đơn vị không thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội - Lê Thị Nga

Trong khi đó, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội - Lê Thị Nga đề xuất cần công khai những đơn vị không thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, bà Nga nhấn mạnh về việc Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khi trong báo cáo thẩm tra lại là chuyển cơ quan điều tra 05 vụ việc.

"Cho dù 01 vụ hay 05 vụ, tôi thấy rằng vụ việc chuyển cho cơ quan điều tra ít, có biểu hiện thiên về xử lý hành chính, cũng như biểu hiện nương nhẹ. Tại sao sai phạm thì nhiều mà chuyển cơ quan điều tra lại ít?”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đặt câu hỏi.

Về kế hoạch kiểm toán 2022, bà Nga đề nghị việc tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm toán.

“Tôi theo dõi có những đơn vị vừa kiểm toán đến làm việc, vừa thanh tra làm việc… trong thời gian gần sát nhau”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội thông tin.

Cho ý kiến công tác kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Kiểm toán Nhà nước cần toàn diện hơn, trọng tâm trọng điểm hơn, sắc sảo hơn, quyết liệt hơn…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị công khai, minh bạch hơn hoạt động kiểm toán. Theo Chủ tịch Quốc hội, công khai, minh bạch là “vũ khí” quan trọng của kiểm toán. Một mặt nó là sức ép công luận lớn để siết chặt, kỷ luật kỷ cương ngân sách. Mặt khác việc công khai, minh bạch cũng có thể giám sát lại hoạt động kiểm toán.

Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô phải đặt lên hàng đầu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, Kiểm toán nhà nước bám sát phương hướng, nhiệm vụ với các giải pháp trọng tâm sau: Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội để chủ động triển khai nhiệm vụ; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; đồng thời thực hiện Chiến lược KTNN đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ.

Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên tinh thần đổi mới toàn diện, trong đó tập trung: Kiểm toán đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn, tiềm ẩn rủi ro; đồng thời tập trung kiểm toán các vấn đề dư luận xã hội quan tâm  gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hoạt động kiểm toán; kiên quyết kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của KTNN.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cần đề xuất công khai những đơn vị không thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ, xử lý nghiêm những công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ. Tăng cường và đa dạng hóa hình thức công khai kết quả kiểm toán theo quy định nhằm lan tỏa thông tin, nâng cao tính hiệu lực của kiến nghị kiểm toán.

Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong ASOSAI và INTOSAI; tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số cơ quan kiểm toán chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực mà Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang cần trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; xây dựng Trung tâm dữ liệu của KTNN theo mô hình quản lý tập trung, hướng tới việc số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, bộ ngành và nguồn dữ liệu quốc gia.

Nhằm tạo điều kiện cho KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh kiến nghị Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trực thuộc Quốc hội và KTNN trong hoạt động thẩm tra các vấn đề quan trọng, các dự án luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện, phối hợp tốt với Kiểm toán nhà nước trong triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

Về kế hoạch kiểm toán năm 2022, tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng trong mục tiêu chung vẫn phải lấy tăng cường củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô lên hàng đầu: Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; thực hiện chính sách tài khoá, tiền tệ; đảm bảo an toàn bền vững của nợ công; cơ cấu lại tổ chức tín dụng, trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu…

“Cần tập trung làm rõ tổng mức cơ cấu và chất lượng của tín dụng. Cơ cấu các lĩnh vực tín dụng như thế nào? Trong cơ cấu tín dụng còn có cơ cấu theo khách hàng. Chỉ cần một khách hàng nào đó, một tập đoàn, doanh nghiệp nào đó nợ quá nhiều đi đến lâm vào tình trạng đổ vỡ thì có thể gây ra tác động dây chuyền. Tránh việc “quá lớn để sụp đổ” (Too big to fail), vay nhiều quá, nợ nhiều quá, dòng tiền ách tắc gây nguy hiểm cho nền kinh tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Minh Nguyễn

Bình luận bài viết

Niềm tin của khách hàng phản ánh mức độ thành công của mỗi ngân hàng trên thị trường. Thước đo này, được lãnh đạo ngân hàng Techcombank nhiều lần nhất mạnh, còn quan trọng hơn cả các con số lợi nhuận, tổng tài sản và tốc độ tăng trưởng…

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức mở lại các đường bay nội địa trong thời gian các địa phương nới lỏng giãn cách.

Thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp vừa có tính chiến lược, vừa là yêu cầu khách quan, góp phần tăng cường tiềm lực mỗi nước.

Giá vàng giao ngay giảm khi Fed hoãn tuyên bố kế hoạch giảm hỗ trợ kinh tế sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu tăng lãi suất sớm hơn dự kiến và nới lỏng việc mua trái phiếu vào giữa năm tới.

Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức đấu giá thành công lô gần 4,6 triệu cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Qua đó, Viettel đã thoái sạch vốn tại CTCP Vĩnh Sơn và thu về hơn 922 tỷ đồng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455