13:51 23/03/2022

Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu thu hồi gần 27 tỷ đồng chi sai hỗ trợ thoát nghèo

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi chi gần 27 tỷ đồng hỗ trợ, khen thưởng các gia đình thoát nghèo không đúng quy định, bị UBND tỉnh yêu cầu thu hồi.

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 23/3 cho biết, ông Đặng Văn Minh đã ký kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi giai đoạn 2016-2020.

Theo kết luận thanh tra, năm 2018, thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi Quảng Ngãi, UBND tỉnh phân bổ hơn 27,9 tỉ đồng để hỗ trợ 1.584 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo, 2.786 lượt học sinh là con các hộ này và 2.178 hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục 2016-2017 trên địa bàn 12 huyện.

Kết quả, các địa phương đã chi gần 27 tỉ đồng, còn lại hơn 1 tỉ đồng không chi các huyện đã nộp ngân sách tỉnh.

Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu thu hồi gần 27 tỷ đồng chi sai hỗ trợ thoát nghèo
Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi thực hiện hỗ trợ không đúng đối tượng.

Theo kết luận thanh tra, tất cả các trường hợp là hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và con của hộ thoát nghèo đã được chi trả tiền hỗ trợ trong đợt đầu tiên năm 2018 đều chưa đủ thời gian thoát nghèo, thoát cận nghèo 2 năm liên tục theo chính sách đã quy định. Ngoài ra, qua thanh tra, theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên còn phát hiện các sai sót, vi phạm về thủ tục và hỗ trợ sai đối tượng.

Tại các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ có 52 hộ hỗ trợ không đúng đối tượng với tổng số tiền 335 triệu đồng; hỗ trợ không đúng đối tượng cho 264 hộ ở các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, 130 học sinh tại thị xã Đức Phổ và các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà được hỗ trợ chi phí học tập sai đối tượng với tổng số tiền 117 triệu đồng, vì có cha mẹ không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Trong khi đó, có đến 14 học sinh đủ điều kiện nhưng lại không được hưởng chính sách.

Toàn bộ kinh phí gần 27 tỉ đồng thực tế đã chi hỗ trợ sai trong năm 2018 là sai vì tại thời điểm năm 2018, các trường hợp này chưa thoát nghèo, thoát cận nghèo đủ 2 năm liên tục nên chưa đủ điều kiện hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị thu hồi số tiền chi sai. Lãnh đạo các huyện liên quan phải tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật với cá nhân liên quan.

Lý do được đưa ra vì tại thời điểm năm 2018, các trường hợp này chưa thoát nghèo, thoát cận nghèo đủ 2 năm liên tục nên chưa đủ điều kiện hỗ trợ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các Sở Tư pháp, Tài chính… tổ chức họp tập thể lãnh đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm về các nội dung được thanh tra; đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm về việc tham mưu xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách này.

Hồng Duyên (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên