13:38 23/05/2022

Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc đặt Công ty CP chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt bắt đầu từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5/2022 đến ngày 18/9/2022.

Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt được quy định trong Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trong đó, thông tư này nêu rõ các trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán bị Ủy ban Chứng khoán đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể, một công ty chứng khoán sẽ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng tự tính hoặc đã kiểm toán dưới 120%, hoặc công ty không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng.

Công ty chứng khoán không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán cũng sẽ bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán sẽ kiểm soát đặc biệt với các công ty chứng khoán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính nhưng bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến, hoặc đưa ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 120%.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt sẽ không vượt quá 4 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong thời hạn tối đa 7 ngày từ khi Ủy ban Chứng khoán ra quyết định kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Sau 1 tháng, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện đình chỉ một phần hoạt động của công ty chứng khoán thành viên. Việc đình chỉ sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp công ty chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó, kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán.

Nếu hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Sau 6 tháng tiếp theo, Ủy ban Chứng khoán sẽ ra quyết định rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Vàng Việt Nam, được thành lập ngày 03/12/2007 với vốn 40 tỷ đồng. Ngày 13/11/2008, Công ty đổi tên thành Kenanga Việt Nam và tăng vốn lên 135 tỷ đồng vào năm 2009 với sự tham gia của đối tác chiến lược là Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư K&N Kenanga Holdings Berhard.

Về cơ cấu cổ đông, Kenanga Investment Bank Berhad (Malaysia) đang nắm giữ 49% vốn KVS. 51% vốn KVS còn lại được nắm bởi các cá nhân trong nước. Chủ tịch HĐQT Cao Văn Sơn nắm giữ 8,89% vốn điều lệ.

Ngày 09/12/2013, Chứng khoán Kenanga Việt Nam đã bị UBCKNN phạt 195 triệu đồng do không tách bạch tiền của nhà đầu tư và tiền của công ty, không tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư và báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán có nội dung sai lệch.

Ngày 30/12/2013, Chứng khoán Kenanga Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Đến tháng 8/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) do bị Sở Giao dịch Chứng khoán chấm dứt tư cách thành viên giao dịch.

Trung Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên