10:46 15/06/2022

Cổ đông lớn vừa thoái bớt vốn, Cảng Phước An (PAP) có thêm hai cổ đông mới

Công ty TNHH Một thành viên Hoành Sơn đã bán hơn 25 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) và được hai cá nhân mới mua vào.

Cổ đông lớn vừa thoái bớt vốn Cảng Phước An PAP có thêm hai cổ đông mới
Cổ đông lớn vừa thoái bớt vốn, Cảng Phước An (PAP) có thêm hai cổ đông mới. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Hoành Sơn, tổ chức liên quan ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên HĐQT đã bán ra hơn 25,8 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 44% về còn 26,8% vốn điều lệ (bán 17,2% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ 26/5 đến 9/6.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Quốc Quân cũng đã trở thành cổ đông lớn của Công ty khi vừa mua vào 13,8 triệu cổ phiếu PAP, nâng sở hữu từ 0% lên 9,2% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/6 và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Nguyện cũng đã mua vào 12 triệu cổ phiếu PAP, nâng sở hữu từ 0% lên 8% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 8/6 và chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Như vậy, Ông Nguyễn Quốc Quân và ông Trần Văn Nguyện đã mua tổng cộng 25,8 triệu cổ phiếu PAP. Đây cũng là lượng cổ phiếu Công ty TNHH MTV Hoành Sơn đăng ký bán ra theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn từ ngày 26/5 đến ngày 24/6.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2022, PAP lỗ ròng gần 422 triệu đồng, do không có doanh thu nhưng phải chi trả các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tư vấn và quản lý dự án, chi phí tài chính phát sinh từ hoạt động huy động vốn để đầu tư vào dự án và chi phí khác.

Theo giải trình, PAP là doanh nghiệp dự án, hiện trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa, trong quý I/2022, Công ty có phát sinh thu lãi tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, đồng thời cũng phát sinh khoản tiền đi vay để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng và hợp đồng thực hiện dự án.

Tuy nhiên, theo Thông tư 78/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, về khoản lãi tiền gửi phát sinh trong quý I/2021 và quý I/2022, Công ty không hạch toán vào doanh thu tài chính, dẫn đến tổng các khoản doanh thu trên báo cáo kết quả kinh doanh bằng 0.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 15/6, cổ phiếu PAP giao dịch giá tham chiếu 12.400 đồng/cổ phiếu.

Thanh Phong (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên