11:19 26/05/2022

Cổ phiếu giảm hơn 37%, Chủ tịch TIG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Thị giá cổ phiếu giảm hơn 37% từ vùng giá đỉnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để gia tăng sở hữu.

Cổ phiếu giảm hơn 37 chủ tịch TIG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TIG trong thời gian từ ngày 27/5 đến ngày 24/6, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện, ông Long đang sở hữu gần 29,5 triệu cổ phiếu TIG, tỷ lệ 18,43% và đang là cổ đông lớn nhất của Đầu tư Thăng Long. Gần cuối giao dịch cổ phiếu của ông Long là từ tháng 4/2020. Khi đó ông Long chỉ mua vào 2 triệu cổ phiếu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu TIG tăng 3,82% lên mức 16.300 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên mức giá này thấp hơn 37% so với vùng giá đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 3. Ước tính với mức giá này, ông Long chi khoảng 16,3 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu TIG như đã đăng ký.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, Đầu tư Thăng Long ghi nhận doanh thu đạt 224,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,54 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,6% và 94,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu tài chính đột biến và lãi công ty liên doanh, liên kết so với cùng kỳ không ghi nhận.

Cụ thể, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận lãi từ thoái vốn 45,2 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; lãi tiền gửi, tiền cho vay, phí UTĐT là 25,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 1,8 tỷ đồng.

Năm 2022, TIG đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 30,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Đầu tư Thăng Long giảm 3,3% so với đầu năm về 3.403,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu các khoản phải thu dài hạn và đầu tư tài chính dài hạn lần lượt là 850,6 tỷ đồng và 696,6 tỷ đồng. Hai khoản mục này đã chiếm hơn 45% tổng tài sản.

Mặc dù công ty ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, nhưng dòng tiền kinh doanh chính của TIG lại âm. Cụ thể, trong kỳ dòng tiền kinh doanh chính âm 83,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 133,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính cũng âm 30 triệu đồng. 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên