19:37 31/03/2022

Cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư nhà Đất Việt có khả năng bị hủy niêm yết

Theo đó HNX cho biết căn cứ quy chế niêm yết chứng khoán của Sở GDCK Hà Nội ban hành, cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt có khả năng bị hủy niêm yết do Báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư nhà Đất Việt có khả năng bị hủy niêm yết
Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch hôm nay 31/3/2022, cổ phiếu PVL đã giảm sàn về mức 12.100 đồng/cổ phiếu.

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư nhà Đất Việt có khả năng bị hủy niêm yết.

Theo đó HNX cho biết căn cứ quy chế niêm yết chứng khoán của Sở GDCK Hà Nội ban hành, cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt có khả năng bị hủy niêm yết do Báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PVL theo quy định.

Hiện Nhà Đất Việt có 50 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên HNX tương ứng với vốn điều lệ 500 tỷ đồng của công ty. Nhà Đất Việt đưa cổ phiếu lên sàn từ tháng 4/2010, sau 13 năm trên sàn, hiện PVL là một trong những cổ phiếu có thanh khoản lớn trên sàn, khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây nhất xấp xỉ 2,2 triệu đơn vị dù PVL đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ tháng 4/20217 mà nguyên nhân là do LNST năm 2015 và 2016 là số âm.

BCTC Hợp nhất năm 2021 ghi nhận doanh thu cả năm đạt 23,7 tỷ đồng, xấp xỉ bằng năm trước đó, và lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi chưa đến 1 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Tính đến 31/12/2020 Nhà đất Việt đã lỗ lũy kế hơn 260 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 253 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu là 500 tỷ đồng.

Cơ sở của ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2021 liên quan đến khoản đầu tư vào CTCP Địa ốc dầu khí Viễn thông. Theo thông báo đề ngày 16/7/2020 về thi hành án của Cục thi hành ấn dân sự Hà Nội đã kê biên toàn bộ 12,12 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt tại CTCP Địa ốc dầu khí Viễn thông để thực hiện đấu giá. Khách mua cổ phần đấu giá này đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để nộp tiền.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện các quyết định của cơ quan tố tụng, đến thời điểm báo cáo này, công ty vẫn chưa thực hiện các thủ tục pháp lý để xác lập quyền và nghĩa vụ liên quan đối với số cổ phần nêu trên, do đó công ty chưa đủ cơ sở để thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến BCTC.

Kiểm toán cho rằng, ngoại trừ các vấn đề được nêu tại "cơ sở của ý kiến ngoại trừ", thì BCTC của PVL đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh khác trọng yếu.

BCTC Hợp nhất năm 2020, cơ sở của ý kiến ngoại trừ cũng liên quan đến khoản đầu tư tài chính này. Ngoài ra, tại thời điểm 31/12/2020 đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn công ty chưa nhận được BCTC của các công ty nhận vốn đầu tư, nên kiểm toán không có cơ sở để xem xét trích lập bổ sung cũng như hoàn nhập dự phòng nếu có đối với các khoản đầu tư này, do vậy kiểm toán cũng không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục dự phòng cho các khoản đầu tư này không.

Cơ sở ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2020 ghi nhận 1 phần liên quan đến các khoản đầu tư tài chính dài hạn, thời điểm 31/12/2020 đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn công ty chưa nhận được BCTC của các công ty nhận vốn đầu tư, nên kiểm toán không có cơ sở để xem xét trích lập bổ sung cũng như hoàn nhập dự phòng nếu có đối với các khoản đầu tư này, do vậy kiểm toán cũng không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục dự phòng cho các khoản đầu tư này không.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc ghi nhận 100 tỷ đồng theo quyết định của Tòa án, sau khi nhận lại giá trị khoản đầu tư do các quyết định của cơ quan tố tụng, công ty chưa thực hiện các thủ tục pháp lý để xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần tương ứng (tổng 6.302.400 tại CTCP Đại ốc dầu khí viễn thông).

BCTC năm 2019 còn có vấn đề nhấn mạnh ghi nhận ngày 20/12/20218 Cục thi hành án dân sự Hà Nội có công văn gửi CTCP Địa ốc dầu khí viễn thông đề nghị công ty này ngăn chặn việc chuyển quyền sở hữu, thế chấp, cho tặng… số cổ phần là 5.817.600 của CTCP Nhà đất Việt đang nắm giữ tại công ty này cho đến ngày có thông báo mới.

Ngoài ra, theo quyết định về việc kê biên, cưỡng chế, xử lý tài sản của Cục thi hành án dân sự, thì 6.302.400 cổ phần tại CTCP Địa ốc dầu khí viễn thông do PVL sở hữu (số cổ phần này đang đứng tên CTCP Xây dựng Minh Ngân) không được chuyển nhượng, sang nhượng tài sản cho đến khi có quyết định mới.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch hôm nay 31/3/2022, cổ phiếu PVL đã giảm sàn về mức 12.100 đồng/cổ phiếu.

Hải Minh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên