10:30 18/05/2022

Cổ phiếu TEG bật tăng trần trước thông tin lãnh đạo TEG mua cổ phiếu

Sau khi công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT gom thêm 500.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) cũng vừa mua thỏa thuận thêm lượng lớn cổ phiếu.

Ông Mạc Quang Huy - Thành viên HĐQT CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) báo cáo đã mua thỏa thuận 350.000 cổ phiếu TEG từ ngày 12/5 đến 16/5, nâng lượng nắm giữ lên 350.400 đơn vị tương đương 0,53% vốn.

Trên thị trường, từ đầu tháng 4 đến nay, giá cổ phiếu TEG đã mất 32% giá trị. Tuy nhiên phiên 17/5, cổ phiếu TEG tăng trần lên mức 10,850 đồng/cp, thanh khoản hơn 230.000 đơn vị.

Cổ phiếu TEG bật tăng trần trước thông tin lãnh đạo TEG liên tiếp mua cổ phiếu

Mới đây, CTCP Tập đoàn DK vừa mua 500. 000 cổ phiếu TEG vào ngày 12/05, nâng sở hữu lên mức 1,8 triệu cổ phiếu (tương đương 2.83% vốn điều lệ). Đây là lượng cổ phiếu do bà Trần Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát bán ra theo phương thức thỏa thuận. Cụ thể, bà Hạnh bán toàn bộ 671.941 cổ phiếu sở hữu (1.05%) với giá trị gần 8 tỷ đồng (11.500 đồng/cổ phiếu).

Được biết, Chủ tịch HĐQT TEG - ông Đặng Trung Kiên đồng thời là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DK. Cá nhân ông Kiên đang nắm 815.000 cổ phiếu, tương đương 1.24% vốn của TEG.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2022, TEG ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,12% còn 61,2 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ cơ cấu doanh thu thay đổi, doanh thu từ hoạt động tư vấn tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 59,41% đạt 4,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tổng tài sản của TEG ghi nhận hơn 530 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm còn 101 tỷ đồng, giảm 24%.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/03/2022 ghi nhận hơn 284 tỷ đồng, giảm 8% chủ yếu là do giảm nợ ngắn hạn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 21% xuống còn 55,6 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên