11:16 22/03/2022

Cổ phiếu VIS hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 22/4

CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS) sẽ huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu VIS trên sàn HOSE từ ngày 22/4/2022.

Cổ phiếu VIS hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 224

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, hơn 73,83 triệu cổ phiếu VIS sẽ hủy đăng ký giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 22/4/2022. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống HOSE là 21/4/2022.  

Trước đó, Thép Việt - Ý đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty. 

Công ty cho biết tính tới 18/2/2021, cơ cấu cổ đông công ty có hai cổ đông lớn chiếm 93,81% vốn điều lệ và còn lại 6,19% vốn điều lệ thuộc về 1.463 cổ đông nhỏ.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32 luật Chứng khoán quy định: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”. Chính vì vậy, công ty đã không đáp ứng điều kiện và trình cổ đông kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, cùng với việc hủy niêm yết cổ phiếu.

Bên cạnh đó, mục đích của việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu là giúp Công ty không bị mất cơ hội kinh doanh tại miền Bắc, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong tương lai và tại thị trường Việt Nam nói chung, nơi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định. Đồng thời, mức độ ban hành những quyết sách trong công tác điều hành và quản lý sẽ được thực hiện nhanh chóng. Từ đó góp phần giảm chi phí và cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ các thủ tục bắt buộc đối với các công ty đại chúng/công ty niêm yết. 

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, VIS đạt 5.821,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với năm 2020, nhưng lỗ ròng 132,4 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 30 tỷ đồng.

Tại ngày 31/1/2021, tổng tài sản của VIS tăng 4% so với hồi đầu năm lên hơn 2.998 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, lên gần 941 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 59%, lên 1.303 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng tăng 11%, lên 2.602 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/3, cổ phiếu VIS giảm 150 đồng xuống 16.100 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên