10:15 07/03/2022

Vinaconex 9 muốn điều chỉnh lỗ lũy kế để tránh "án" hủy niêm yết

Vinaconex 9 ban hành Tờ trình số 58 sửa đổi Tờ trình số 57 về việc điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính và 1 số tài liệu liên quan với mục đích chính là điều chỉnh số liệu hồi tố Báo cáo tài chính nhằm mục đích thoát án phạt hủy niêm yết.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Vinaconex 9, HNX: VC9) vừa công bố nội dung bổ sung phương án điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính theo ý kiến kiểm toán.

Cụ thể, tại Tờ trình số 58 ngày 2/3/2022 sửa đổi Tờ trình số 57 công bố trước đó, VC9 sẽ sử dụng bút toán chuyển phần Thặng dư vốn cổ phần (34,8 tỷ đồng) và Quỹ đầu tư phát triển (21,8 tỷ đồng) sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó giúp phần lỗ luỹ kế của công ty đang từ âm 164 tỷ đồng (theo Tờ trình số 57) xuống còn 107 tỷ đồng.

Điều này sẽ giúp Vinaconex 9 không bị hủy niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Theo đó, theo Khoản e, Điểm 1, Điều 120, Nghị định 155, tổ chức niêm yết có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Trước đó ngày 21/2/2022, tại tờ trình số 57 của Vinaconex 9 có nội dung: trên cơ sở xem xét lại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến ngoại trừ: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương úng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 29.502.913.821 VNĐ theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam".

Trong Báo cáo kiểm toán năm 2020 cũng được đơn vị kiểm toán đánh giá: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 111.074.111.691 VNĐ theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam".

Hội đồng quản trị công ty đã giao cho các bộ phận kiểm tra, đối chiếu lại giá vốn bán hàng 2019 và 2020, qua đó phát hiện 1 số thiếu sót nên VC9 đã phối hợp với đơn vị kiểm toán để thống nhất điều chỉnh số liệu cụ thể: Giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu khoảng 59,45 tỷ đồng; Giá vốn hàng bán năm 2020 bị ghi nhận thiếu gần 86 tỷ đồng. Nguyên nhân được VC9 đưa ra: 

+ Đối với công trình đã ghi nhận hết doanh thu: Năm 2019 và 2020 Công ty chưa kết chuyển đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu đã ghi nhận, phần giá vốn chưa kết chuyển đang được Công ty phản ánh trên khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020. Theo đó phần giá vốn ghi nhận thiếu cần phải được ghi nhận bổ sung đảm bảo nguyên tắc phù họp trong kế toán.

+ Đối với công trình đang thi công dở dang tính đến thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020: Công ty đã ghi nhận giá vốn theo con số tạm tính theo tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thấp hơn so với giá vốn ước tính tại Phương án kinh doanh đã xây dựng và Chi phí thực tế của công trình đã tập hợp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận đến 31/12/2019 và 31/12/2020".

Vinaconex 9 muốn điều chỉnh lỗ lũy kế để tránh án hủy niêm yết

Sau khi rà soát và đánh giá lại, HĐQT xin ý kiến thông qua việc điều chỉnh số liệu, trích lập dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2019 là 255 triệu đồng và trích dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2020 là 101 triệu đồng.

Việc hồi tố giá vốn hàng bán tăng vọt và trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp đã khiến kết quả kinh doanh năm 2019, 2020 của VC9 cũng phải điều chỉnh theo. Cụ thể, năm 2019, VC9 đang lãi 910 triệu đồng thì sau điều chỉnh đã lỗ ròng gần 59 tỷ đồng. Năm 2020, VC9 ghi nhận lỗ ròng từ 21 tỷ đồng (trước hồi tố) lên 107 tỷ đồng (sau hồi tố).

Qua những điều chỉnh trên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vinaconex 9 bị âm 164 tỷ đồng, vượt vốn góp của chủ sở hữu là 120 tỷ đồng. Doanh nghiệp đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Đáng chú ý, hồi cuối năm 2021, trong bối cảnh VC9 ghi nhận thua lỗ kỷ lục, các cổ đông lớn đã lần lượt thoái sạch vốn. Cụ thể, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) đã bán toàn bộ 4,32 triệu cổ phiếu VC9 (tương đương 36.94% vốn) đang nắm giữ tại CTCP Xây dựng Số 9 (HOSE: VC9). Giao dịch được thực hiện vào ngày 15/11. 

Ông Phạm Thái Dương Phó Chủ tịch Vinaconex 9 cũng bán 1.112.590 triệu cổ phiếu (tương đương 9,51% vốn) theo phương thức khớp lệnh từ ngày 09/11-08/12/2021. Phó Tổng Giám đốc Đoàn Ngọc Ba cũng đã bán được 56.025 cổ phiếu trong tổng số 58.823 cổ phiếu đang nắm giữ (tương đương 0,5% vốn) theo phương thức khớp lệnh từ ngày 09/11-08/12/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số 9 chốt phiên giao dịch ngày 4/3 đứng ở thị giá 11.800 đồng/cổ phiếu. Hiện Công ty CP Xây dựng số 9 vẫn đang nằm trong diện kiểm soát từ ngày 30/3/2021, do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và năm 2020 của tổ chức niêm yết là số âm.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên