10:00 31/10/2021

Công bố thông tin không đúng thời hạn BMI bị phạt 70 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Mã: BMI) vì công bố thông tin không đúng thời hạn.

Cụ thể, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

Mức phạt quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCKNN xử phạt Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh BMI

Về tình hình kinh doanh, Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) vừa công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 7%, đạt gần 842 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm đến 47% so với cùng kỳ, đạt hơn 29 tỷ đồng do chi phí hoạt động giảm chậm hơn doanh thu.

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, còn 53,5 tỷ đồng do doanh thu giảm 9% mà chi phí tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận ròng của BMI quý 3 chỉ còn hơn 52 tỷ đồng, gần giảm 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BMI đạt hơn 188 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 19% so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính có lợi nhuận gộp lần lượt tăng 16% và 14%.

Năm 2021, BMI đặt mục tiêu doanh thu là 5.025 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 277 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2020. So với kế hoạch đề ra, BMI đã thực hiện được 53% mục tiêu doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản của BMI tính đến ngày 30/09/2021 đạt hơn 7.138 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm chủ yếu do tài sản tái bảo hiểm tăng 52%, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 10% cùng với tiền và các khoản tương đương tiền tăng 72%.

Về phía nguồn vốn, đến cuối quý 3, nợ phải trả tăng 14% so với đầu năm lên hơn 4.860 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng bồi thường bảo hiểm là 2.135 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Dự phòng nghiệp vụ cũng tăng 30% lên hơn 3.876 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch 29/10, thị giá cổ phiếu BMI ở mức 45.800 đồng/cp.

Cổ phiếu BMI BVH NTP đồng loạt tăng trần trước thông tin SCIC đẩy nhanh thoái vốn

Cổ phiếu BMI BVH NTP đồng loạt tăng trần trước thông tin SCIC đẩy nhanh thoái vốn

Cổ phiếu BMI BVH NTP tăng kịch trần trước thông tin Bộ Tài chính yêu cầu SCIC tập trung thoái vốn tại 3 doanh nghiệp trong năm nay

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên