10:42 11/06/2022

Công ty con của Hoá chất Đức Giang chuẩn bị niêm yết trên sàn UpCoM

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) - công ty liên quan đến Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE - Mã: DGC) chuẩn bị niêm yết trên sàn UPCoM trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính đang thuận lợi nhờ giá phốt pho vàng liên tục leo thang.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn UpCoM. Theo đó, cổ phiếu của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ giao dịch với mã chứng khoán là PAT, ngày giao dịch đầu tiên chưa được công bố.

PAT được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng và là một thành viên của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã CK: DGC). Công ty chuyên sản xuất phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Đến tháng 8/2018, công ty chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 250 tỉ đồng.

Tháng 3/2019, Phốt pho Apatit Việt Nam trở thành công ty đại chúng với 162 cổ đông, trong đó có 3 cổ đông lớn. Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Lào Cai sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh sở hữu 9,03% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Huyền sở hữu 7,69% vốn điều lệ và còn lại 32,28% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Kinh doanh thuận lợi công ty con của Hoá chất Đức Giang chuẩn bị niêm yết trên sàn UpCoM

Được biết, Hóa chất Đức Giang – Lào Cai do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sở hữu 100% vốn. Tại ngày 31/3/2022, giá gốc khoản đầu tư của Đức Giang vào công ty con này là 2.785 tỷ đồng.

Ông Đào Hữu Huyền là Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ông Đào Hữu Duy Anh là con ông Đào Hữu Huyền, hiện là Tổng Giám đốc của Hóa chất Đức Giang.

Tại ngày 22/4/2022, công ty có 191 cổ đông trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phần của công ty. Hiện, ông Đào Hữu Huyền giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Phốt pho Apatit Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh, sản phẩm chính của Phốt pho Apatit Việt Nam là phốt pho vàng, chiếm hơn 98% trong cơ cấu doanh thu. Sản lượng phố pho vàng năm 2020 và 2021 là 19.769 tấn và 21.782 tấn.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 26,9% so với cùng kỳ lên 1.594,6 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 203,5% lên 256,39 tỷ đồng. Doanh thu thuần của công ty năm 2021 đạt 1.595 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2020. Trong quý 1/2022, Phốt pho Apatit Việt Nam tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng 160,4% lên 996,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 332,03 tỷ đồng lên 348,83 tỷ đồng.

Được biết, giá Phốt pho vàng liên tục tăng từ năm 2020 đến nay. Cụ thể, năm 2020 giá trung bình 56 triệu/tấn; năm 2021, giá trung bình 70,9 triệu/tấn; và quý 1/2022, giá trung bình 144,5 triệu/tấn.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Phốt pho Apatit Việt Nam tăng 26,3% so với đầu năm lên 1.270,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 705,86 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng tài sản. 

Nợ phải trả của PAT đạt 604,4 tỉ đồng, tăng 24,7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay của Công ty tại thời điểm cuối quý 1/2022 là hơn 183 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng nguồn vốn. Công ty còn 348,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trung Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên