14:21 09/02/2022

Cuối năm 2021, Vietravel (VTR) ghi nhận lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ

Báo cáo tài chính quý IV/2021 của Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (Mã chứng khoán VTR -  UPCoM) cho hay, với việc ghi lỗ trong năm 2021 đã nâng mức lỗ lũy kế của công ty tính tới 31/12/2021 từ 37 tỷ đồng lên 180,1 tỷ đồng và cao hơn vốn điều lệ 172,9 tỷ đồng.

Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (Mã chứng khoán VTR -  UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, Vietravel ghi nhận doanh thu giảm 60,5% so với cùng kỳ về 188,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 228,36 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 16,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 18,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,77 tỷ đồng về 56,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 1.974,5%, tương ứng tăng thêm 343,36 tỷ đồng lên 360,75 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận âm 41,95 tỷ đồng so với cùng kỳ 19,95 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 187,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 45,6%, tương ứng giảm 38 tỷ đồng về 45,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cuối năm 2021 Vietravel VTR ghi nhận lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ
Ảnh minh họa

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, công ty ghi nhận lãi 53,13 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng.

Như vậy, việc công ty ghi nhận lãi 228,36 tỷ đồng trong kỳ chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Công ty có thuyết minh thêm doanh thu tài chính đột biến từ việc ghi nhận lãi thanh lý công ty con, nhiều khả năng là việc giảm sở hữu tại CTCP Hàng Không Lữ Hành Việt Nam.

Lũy kế năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu giảm 59,1% so với cùng kỳ về 791,78 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 257,26 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 89,9 tỷ đồng.

Như vậy, với việc ghi lỗ trong năm 2021 đã nâng mức lỗ lũy kế của công ty tính tới 31/12/2021 từ 37 tỷ đồng lên 180,1 tỷ đồng và cao hơn vốn điều lệ 172,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của VTR tăng 10,9% so với đầu năm lên 2.060,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.186,7 tỷ đồng, chiếm 57,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 389,8 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản.

Vietravel đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc theo mô hình holdings và cổ phần hóa CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Ngày 15/12, Vietravel đã ra quyết định chuyển nhượng 55,58% cổ phần đang sở hữu tại hãng hàng không Vietravel Airlines cho nhà đầu tư. Sau khi thương vụ hoàn tất, Vietravel Airlines không còn là công ty con của Vietravel.

Cẩm Tú

Theo dõi Thương Trường trên