16:59 08/02/2022

VnSteel (TVN): Quý IV/2021, hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 7.000 tỷ đồng

TVN ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 âm hơn 106 tỷ đồng và sau thuế âm gần 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lần lượt lãi 330,52 tỷ đồng và 289,76 tỷ đồng.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VnSteel, mã TVN - UPCoM) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận lại sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý IV/2021, doanh thu TVN đạt gần 11.246 tỷ đồng, tăng 31,56% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 190,6 tỷ đồng, giảm 64,6%.

Trong kỳ, VnSteel có gần 110 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó khoản chi phí tài chính lại được hoàn nhập 23,6 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết chỉ ghi nhận lãi gần 73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 166 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm gần 20% xuống mức 85,5 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 74,4% lên mức 415,4 tỷ đồng.

Qua đó, TVN ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 âm hơn 106 tỷ đồng và sau thuế âm gần 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lần lượt lãi 330,52 tỷ đồng và 289,76 tỷ đồng.

Tổng công ty Thép TVN báo lỗ 120 tỷ đồng trong quý 42021

Luỹ kế năm 2021, doanh thu TVN đạt gần 40.889 tỷ đồng, tăng 29,14% so với năm trước đó; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt hơn 1.124 tỷ đồng và 951,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 61,26% và 66,61%.

Như vậy, với kế hoạch đề ra là tổng doanh thu 30.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, năm 2021, VnSteel vượt 34% kế hoạch doanh thu và vượt tới 181% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của TVN đạt hơn 27.489 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 2.156 tỷ đồng, tăng gần 616 tỷ đồng, tương ứng tăng 40% so với hồi đầu năm; hàng tồn kho tiếp tục tăng mạnh tới 84,63% lên gần 7.005 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty vẫn ở mức cao, lên tới gần 16.529 tỷ đồng, chiếm tới hơn 60% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.951,5 tỷ đồng, tăng 46% so với hồi đầu năm; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 11% còn hơn 1.810 tỷ đồng.

Mặc dù "đại gia" ngành thép cũng có thuận lợi chung của ngành thép nửa đầu năm 2021, nhưng các số liệu tài chính khác của VNSteel lại bộc lộ nhiều con số đáng lo ngại cho các cổ đông doanh nghiệp này.

Trước đó, tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VNSteel ghi nhận mức âm lên tới 1.039 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh của VNSteel bị hút nhiều cho việc gia tăng hàng tồn kho, cộng một phần “mắc kẹt” trong các khoản phải thu của Công ty.

Giá trị hàng tồn kho của VNSteel tại thời điểm 30/6/2021 là 6.025 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với thời điểm đầu năm 2021. Việc tăng hàng tồn kho trong giai đoạn cũng là xu hướng thông thường như nhiều doanh nghiệp thép khác. Liên quan đến giá thép tăng cao khiến cho việc xác định giá trị hàng tồn kho cũng phải thay đổi theo mặt bằng mới của giá nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, điều này dù sao cũng khiến cho doanh nghiệp bị hút một nguồn lực tài chính đáng kể cho hàng tồn kho.

Trên thị trường, sau phiên khai Xuân khởi sắc ngày 7/2, cổ phiếu TVN cũng như nhiều mã khác trong nhóm thép đã tăng mạnh mẽ trong phiên sáng 8/2. Chốt phiên sáng nay 8/2, cổ phiếu TVN tăng 9,4% lên mức 15.100 đồng/cp.

Cẩm Tú (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên