10:04 12/03/2022

Dabaco (DBC) sẽ phát hành thêm 115,2 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 2.304 tỉ

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) thông qua kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Dabaco DBCsẽ phát hành thêm 1152 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 2304 tỉ
Năm 2022, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin trên khu đất tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Như vậy, ước tính Dabaco sẽ phát hành thêm 115,2 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 2.304,8 tỉ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2022, nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cũng thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng trong đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 22.558,9 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 918,1 tỉ đồng. 

Năm 2022, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin trên khu đất tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống tại huyện Gia Bình với công suất là 2.400 nái và 3.000 hậu bị. Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 278 tỷ đồng, công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động khác. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2022 đến năm 2023 và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai.

Dabaco cũng thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn căn cứ tình hình, nhu cầu thực tế.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.812,8 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 829,56 tỉ đồng, lần lượt tăng 7,9% và giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, DBC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỉ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 100,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu DBC giảm 200 đồng về 73.000 đồng/cổ phiếu.

P.V

Theo dõi Thương Trường trên