09:38 26/03/2022

Đầu tư TDG Global (TDG) điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL (HOSE: TDG) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đầu tư TDG Global TDG điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo phương án mới, Đầu tư TDG Global sẽ phát hành riêng lẻ hơn 50,3 triệu cổ phiếu ra công chúng thành 2 đợt. Trong đó:

Đợt 1, dự kiến chào bán 21,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 126:100, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 126 quyền mua được mua 100 cổ phiếu mới. Giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 233 tỷ đồng. 

Đợt 2, dự kiến chào bán hơn 29 triệu cổ phiếu còn lại, dự kiến huy động hơn 320 tỷ đồng.

Trước đó trong Nghị quyết hồi cuối năm 2021, HĐQT đã thông qua việc chào bán số toàn bộ cổ phiếu trong 1 đợt với giá chào bán 11.000 đồng/cp.

Số tiền huy động được trong đợt 1 này Công ty dự kiến Đầu tư Dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 là 100 tỷ đồng, 60 tỷ đầu tư tài chính, hơn 43 tỷ bổ sung vốn lưu động và 30 tỷ còn lại thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Đầu tư TDG Global TDG điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt huy động

Về tình hình kinh doanh, BCTC quý 4/2021 TDG ghi nhận doanh thu thuần 585 tỷ đồng, tăng 120% so cùng kỳ. Giá vốn tăng tương ứng tuy nhiên Công ty vẫn ghi nhận lãi gộp hơn 30 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng quý 4/2021 của TDG đạt hơn 18 tỷ đồng, gấp 22 lần so với kết quả chỉ 839 triệu đồng thu về cùng kỳ năm 2020.

Lý giải về việc lợi nhuận tăng đột biến, Công ty cho biết nhu cầu thị trường mở rộng, nhiều khách hàng tiềm năng với các đơn hàng số lượng lớn giúp doanh thu tăng mạnh. Đồng thời, Công ty cũng quản lý chi phí hiệu quả hơn, cụ thể tổng chi phí tiết giảm 52,6% so với quý 4/2020.

Lũy kế năm 2021, TDG ghi nhận doanh thu 1.458 tỷ đồng tăng 82%, lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ.

Tính tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản TDG tăng 28% đạt 570 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 3,4 lần lên 196,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng trên 50% lên hơn 34 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng gần gấp 10 lần, đạt 160 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn của TDG tăng thêm 19 tỷ đồng, trong khi đó vay nợ dài hạn ghi nhận giảm 1,3 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau thời gian dài đi ngang tại vùng giá 4.000 đồng, cổ phiếu TDG đã duy trì đà tăng tích cực từ đầu tháng 10/2021 đến nay. Giá cổ phiếu TDG đã đạt đỉnh 14.200 đồng/cổ phiếu tại phiên 7/1/2022 trước khi điều chỉnh về quanh mức 12.050 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên