15:24 15/06/2022

Đầu tư Thương mại SMC chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

Ngày 29/6 tới đây, Đầu tư Thương mại SMC chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) thông báo chuẩn bị thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận về 20 cp mới.

Với 60,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SMC sẽ phát hành 12,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Sau khi phát hành, SMC sẽ nâng vốn điều lệ lên xấp xỉ 730 tỷ đồng.

Trước đó, SMC đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cp sẽ nhận về 500 đồng. Với hơn 60,9 triệu cp đang lưu hành, SMC chi khoảng 30 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đầu tư Thương mại SMC chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

Về tình hình kinh doanh quý 1/2022, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu thuần tăng 31% so với cùng kỳ, đạt hơn 6,630 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 39% nên lợi nhuận gộp giảm 55%, còn 194 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 40% đồng do không có khoản lãi từ bán chứng khoán, cổ tức được chia gần 18 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 53,7% và 74% so với quý 1 năm ngoái, lợi nhuận ròng của SMC giảm 62% so cùng kỳ, còn gần 80 tỷ đồng.

Trước đó, Thép SMC bất ngờ công bố các chỉ tiêu kinh doanh 2022 sụt giảm mạnh, doanh thu dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và giảm 67% so với thực hiện trong năm 2021.

Như vậy, so với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 33% chỉ tiêu doanh thu và 27% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối quý I năm nay, Thép SMC có hơn 9.928 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 20%, đạt mức 3.047 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn giảm 17% còn 2.368 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,3 lần lên hơn 1.431 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, SMC giảm vay ngắn hạn từ 3.143 tỷ đồng xuống 2.876 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán tăng 63% lên mức 3.452 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu SMC giảm 4,17% về mức 23.000 đồng/cp

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên