18:28 17/05/2022

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin giao dịch các bên có liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin giao dịch các bên có liên quan và phương án khắc phục ý kiến kiểm toán.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE) vừa có thông báo nhắc nhở về việc công bố thông tin giao dịch các bên có liên quan và phương án khắc phục ý kiến kiểm toán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA).

Theo đó, HOSE cho biết qua rà soát nghĩa vụ công bố thông tun của tổ chức niêm yết nhận thấy tại các BCTC kiểm toán 2020 và 2021 của ITA có phát sinh giao dịch của bên liên quan. Tuy nhiên HOSE không nhận được thông tin công bố của ITA theo quy định. Ngoài ra, tại các Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng và năm 2020, 2021 của Công ty cũng không báo cáo về vấn đề này.

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, HOSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, đề nghị công ty rà soát thực hiện công bố bổ sung các Nghị quyết thông qua giao dịch bên liên quan và cập nhật đầy đủ trong Báo cáo quản trị Công ty.

ITA bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Bên cạnh đó, tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty đã tồn tại vấn đề nhấn mạnh nhiều năm liền, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị Công ty có văn bản nêu rõ phương án khắc phục dứt điểm các ý kiến này.

Cụ thể, tại BCTC kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên nhấn mạnh việc đến ngày 31/12/2022, ITA đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Tân Tạo - Khu Mở rộng với diện tích 938 ha và Khu công nghiệp Tân Đức với diện tích 1.683 ha. Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu. 

Theo Luật Đất đai số 45/2013/QH2013 và các Nghị định hướng dẫn, Tập đoàn có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được Tập đoàn trích trước. 

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này nên Tập đoàn vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất nêu trên tại Khu công nghiệp Tân Tạo - Khu Mở rộng và Khu công nghiệp Tân Đức.

Điều này có nghĩa là dù Tập đoàn đã trích trước tiền thuê đất cho phần diện tích đất này là 20,8 tỷ đồng, căn cứ vào các hợp đồng thuê đất và các phụ lục đã ký, tuy nhiên vẫn có rủi ro nghĩa vụ tài chính tăng thêm nếu tiền thuê đất thực tế cao hơn.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2022, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 63,5 tỷ đồng giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán giảm tương ứng nên lãi gộp đạt 30 tỷ đồng giảm 63% so với quý 1/2021.

Trong kỳ ITA ghi nhận gần 5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp 8 lần cùng kỳ đến từ lãi cổ tức, thanh lý các khoản đầu tư; chi phí tài chính giảm mạnh 75% do giảm chi phí lãi vay. Tuy nhiên hoạt động khác chuyển từ lãi 7,2 tỷ đồng sang lỗ 2,7 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng giảm 72% so với quý 1 năm ngoái.

Năm 2022, ITA dự kiến doanh thu giảm 16,6%, còn 777 tỷ đồng. Lãi dự kiến cũng chỉ đạt 186 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm ngoái. Với kế hoạch này kết thúc quý 1, ITA mới chỉ hoàn thành được 8% mục tiêu về doanh thu và 8,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường cổ phiếu ITA sau khi tăng mạnh lên vùng giá 18.000 đồng/cp hiện đang điều chỉnh xuống vùng giá 11.050 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 1 tháng trở lại đây rất ấn tượng đạt gần 10 triệu cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên