09:53 22/03/2022

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán.

Theo đó, HĐQT Địa ốc Hoàng Quân quyết định dời ngày tổ chức đại hội cổ đông đồng thời hủy bỏ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội vào ngày 7/2/2022. Lý do được đưa ra là tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cuộc họp.

Hoàng Quân cũng cho biết ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trước ngày 30/6/2022. Thời gian triệu tập lại cuộc họp và chốt danh sách cổ đông sẽ được thông báo sau.

Địa ốc Hoàng Quân HQC dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Địa ốc Hoàng Quân (HQC) dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Cách đây ít ngày, Địa ốc Hoàng Quân vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong đó có việc xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 chủ nợ để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng/cp.

Công ty cũng phát hành 87,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho ông Trương Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) để hoán đổi 873 tỷ đồng. Sau phát hành, Công ty sẽ giảm số nợ ông Tuấn từ 1.166,4 tỷ đồng về còn 293,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, thời điểm thực hiện trong năm 2022.

Nếu được cổ đông thông qua, công ty sẽ phát hành tổng 218 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, Hoàng Quân Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 279 tỷ đồng, giảm 48% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,1 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi thấp nhất 13 năm qua và kém xa so với kế hoạch đặt ra.

Theo HQC, năm qua do do tình hình COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, khách hàng cũng như nhà đầu tư hạn chế giao dịch, dẫn đến doanh thu không đạt như kỳ vọng. Với kết quả này, HĐQT tiếp tục trình cổ đông không chia cổ tức, lần gần nhất chia là 2016.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ bằng 39,3 lần so với thực hiện trong năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/3, cổ phiếu HQC tăng trần lên mức 9.250 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 32 triệu đơn vị.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên