10:34 22/03/2022

Đồng Nai: Rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và huyện thành phố tiến hành rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư và khoáng sản trên địa bàn.

Sau khi làm việc với Kiểm toán nhà nước về đất đai khi thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã có kết luận một số nội dung liên quan đến dự án khu dân cư giao, cho thuê đất. 

Đồng Nai Rà soát hồ sơ tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư
UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và huyện thành phố tiến hành rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư và khoáng sản trên địa bàn.

Đối với các dự án khu dân cư đã giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích dự án và các dự án đã giao đất, cho thuê đất một phần diện tích sẽ giao cho Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT, UBND các huyện, TP.Biên Hòa, Long Khánh rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án, quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu.

Qua đó, làm rõ cơ sở pháp lý để không thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng giữa tháng 4/2022 để làm cơ sở tiếp tục thực hiện các thủ tục đất đai theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013.

Đối với dự án chưa giao đất, cho thuê đất, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ TN-MT hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Bộ TN-MT chưa có văn bản hướng dẫn nên UBND tỉnh giao cho Sở TN-MT chủ trì chuẩn bị hồ sơ đăng ký làm việc với Bộ TN-MT để được hướng dẫn thực hiện nhằm xử lý đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất.

 Riêng đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau đó cấp phép thăm dò, khai thác 5 mỏ đá xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá và quy định pháp luật liên quan đối với những mỏ đá xây dựng này, tham mưu đề xuất kèm theo dự thảo trình UBND tỉnh xử lý và phản hồi Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên