14:10 07/03/2022

F0 tăng cao, Lào Cai ban hành hướng dẫn mới về việc dạy học trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, Sở GD&ĐT Lào Cai đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh… trong công tác phòng chống dịch và dạy học.

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 1, 2 tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch; chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định hiện hành.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 3 (vùng cam): Cơ sở giáo dục mầm non dừng việc tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp; phối hợp, hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cấp tiểu học và học sinh lớp 6 căn cứ diễn biến, tình hình và điều kiện đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, địa phương, Hiệu trưởng chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 của địa phương để quyết định tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp/trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Cấp THCS (lớp 7, 8, 9), THPT, giáo dục thường xuyên tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Tổ chức dạy, học trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đối với những giáo viên, học sinh thuộc diện F0, F1 đang phải thực hiện cách ly theo quy định.

Lào Cai Học sinh từ lớp 7 trở lên ở vùng dịch cấp độ 3 đi học trực tiếp

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 4 (vùng đỏ): Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện như khi dịch ở cấp độ 3. Cấp tiểu học và học sinh lớp 6 dừng tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp, chuyển sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Cấp THCS (lớp 7, 8, 9), THPT và giáo dục thường xuyên căn cứ điều kiện thực tiễn, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tại địa phương để quyết định hình thức tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp/trực tuyến/kết hợp trực tiếp với trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác nhưng phải đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh và hoàn thành kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở GD&ĐT Lào Cai yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học.

Các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học chủ động phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương lập danh sách trẻ/học sinh từ 5 tuổi đến 11 tuổi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ/học sinh;

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh để tạo sự đồng thuận và ký cam kết trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ/học sinh.

Chủ động đề xuất, phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm nhưng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện cách ly, điều trị các trường hợp là F0, F1 tại đơn vị yêu cầu chủ động phối hợp với gia đình học sinh và lực lượng chức năng liên quan để huy động các nguồn lực, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt, cách ly, điều trị;

Tổ chức tầm soát, phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp F0, F1 theo quy định. Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp quản lý, cách ly, hỗ trợ điều trị cho F0, F1 để phối hợp tốt với lực lượng của ngành y tế trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Làm tốt công tác tư tưởng, động viên kịp thời để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học yên tâm công tác, học tập, điều trị, cách ly; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục của nhà trường...

Phương Thảo (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên