09:00 18/05/2022

Giá cổ phiếu giảm mạnh, Chủ tịch Thép Nam Kim (NKG) mua thêm 3 triệu cổ phiếu

Ông Hồ Minh Quang – Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim đăng ký mua vào cổ phiếu NKG trong bối cảnh thị giá đã giảm cổ phiếu đã giảm hơn 47% chỉ trong 2 tháng trở lại đây.

Theo báo cáo, ông Hồ Minh Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ 23/5 đến 21/6, phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Quang sẽ tăng sở hữu từ 28,2 triệu cổ phiếu, chiếm 12,83% vốn lên 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 14,2% vốn điều lệ tại NKG.

Trên thị trường, cổ phiếu NKG đã trải qua 3 phiên liên tiếp nằm sàn liên tiếp. Phiên ngày 17/5, dù tăng trần lên mức 27.450 đồng/cp, cổ phiếu NKG cũng đã giảm hơn 47% so với thời điểm cuối tháng 3. Tạm tính với mức giá này, ông Quang sẽ chi ra 82,3 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Giá cổ phiếu giảm mạnh Chủ tịch Thép Nam Kim NKG mua thêm 3 triệu cổ phiếu

Tình hình kinh doanh trong quý 1/2022, NKG ghi nhận doanh thu 7.151 tỷ đồng, cao hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng nhảy vọt từ 610 lên 957 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty có lãi ròng gần 507 tỷ đồng.

Theo giải trình của đơn vị này lợi nhuận kỳ này tăng do sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất giảm. Kết quả này cũng khả quan so với bối cảnh chung các doanh nghiệp ngành tôn thép báo lợi nhuận quý I năm nay cải thiện so với quý IV/2021 nhưng giảm so với cùng kỳ.   

Trong năm 2022, Nam Kim lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, giảm tương ứng 0,7% và 28% so với kết quả năm 2021. Như vậy công ty đã hoàn thành 31,6% kế hoạch năm lợi nhuận năm. 

Mới đây, HĐQT NKG thông qua kế hoạch phát hành thêm 43,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:20 (100 quyền được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức đạt gần 2.633 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2021 của Công ty. Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NKG còn hơn 2.636 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên