16:07 08/12/2020

Giao ACV quản lý, khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay đến hết năm 2025

Theo quyết định của Thủ tướng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay từ nay đến hết năm 2025.

Thôn tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng kí Quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay.

Thời hạn ACV quản lý, khai thác từ ngày 7/12/2020 đến hết năm 2025, theo phương thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

ACV sẽ là đơn vị trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng các sân bay này đúng mục đích, công năng. Không được chuyển nhượng, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng được giao. Đồng thời, ACV chịu trách nhiệm về kinh phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao.

Giao ACV quản lý khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay đến hết năm 2025
Sân bay Long Thành.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong thời gian giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết các phát sinh hoặc có điều chỉnh phù hợp để công tác quản lý, sử dụng và khai thác này có hiệu quả, bảo đảm lợi ích nhà nước.

Theo tính toán của ACV, hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống hỗ trợ hạ cánh… tại 22 sân bay do Nhà nước đầu tư có giá trị khoảng 8.550 tỉ đồng (dự án nâng cấp đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang được thực hiện với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng).

Bên cạnh đó là vật tư thiết bị dự phòng trị giá 2.785 tỉ đồng, hệ thống khí tượng hơn 380 tỉ đồng.

Trước đó, khi ACV cổ phần hóa, các tài sản trên vẫn thuộc Nhà nước, không tính vào giá trị của ACV. Do đó, khi đường băng, đường lăn hư hỏng xuống cấp mà chưa có ngân sách để sửa chữa, nâng cấp, ACV muốn bỏ tiền sửa chữa lại cũng không được phép. Bởi theo quy định pháp luật, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước quản lý phải sử dụng vốn ngân sách để sửa chữa, nâng cấp.

Trang Nhung

Theo dõi Thương Trường trên