07:52 21/05/2022

Hà Nội dự kiến các mức thu học phí mới tăng gấp đôi

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội năm học 2022-2023, dự kiến, các mức thu mới sẽ tăng gần gấp đôi đối với các bậc học thuộc quận nội thành.

HĐND TP. Hà Nội đang xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Theo nội dung Dự thảo, các địa bàn trên thành phố được chia làm 4 vùng như sau:

Vùng 1 bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thuộc các quận và các phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Vùng 2 là địa bàn thị trấn thuộc các huyện của TP.Hà Nội.

Vùng 3 bao gồm xã thuộc thị xã Sơn Tây và các xã thuộc huyện của thành phố Hà Nội (trừ các xã miền núi).

Vùng 4 gồm các xã miền núi thuộc các huyện của thành phố Hà Nội.

 Hà Nội dự kiến các mức thu học phí mới tăng gấp đôi

Theo đó, năm học 2022 - 2023, mức thu học phí đối với bậc mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi ở vùng 1 và vùng 2 là 300.000 đồng, với vùng 3 là 100.000-200.000 đồng, vùng 4 là 50.000 - 100.000 đồng/tháng.

Trong các năm tiếp theo, mức thu học phí sẽ tăng dần. Đến năm 2025 - 2026, mức thu học phí ở vùng 1 tăng lên từ 240 - 350.000 đồng so với năm 2022 - 2023.

Cụ thể, bậc tiểu học vùng 1 năm học tới quy định mức học phí đối với học sinh tiểu học là 300.000 đồng, thì năm 2025-2026 là 540.000 đồng; Học sinh phổ thông năm học tới học phí 300.000 đồng thì 3 năm sau mức học phí là 650.000 đồng.

Vùng 2 năm học tới mức phí là 300.000 đồng/em thì năm 2025  -2026 lên 380.000 đồng đối với mầm non, tiểu học và bậc phổ thông tăng từ 300.000 đồng - 490.000 đồng/em/ tháng.

Tương tự, mức học phí vùng 3 tăng từ 120-130.000 đồng; vùng 4 tăng từ 60-120.000 đồng.

Nếu so sánh theo từng cấp và khu vực, trừ bậc THPT vùng 1 và 2 có mức học phí tăng từ 217.000 đồng (năm 2021) lên 300.000 đồng, học phí các bậc còn lại đều tăng khoảng gấp đôi năm ngoái.

Với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, thành phố không đưa ra học phí cụ thể mà chỉ quy định mức trần qua từng năm. Trong năm học 2022-2023, học phí dao động 2,4-3,2 triệu đồng một tháng, mỗi năm sau tăng khoảng 6-8%. Trên cơ sở mức trần, hiệu trưởng quyết định học phí phù hợp.

Ngoài học phí với các trường công lập có thể và chưa thể chi thường xuyên, HĐND thành phố Hà Nội còn ban hành dự thảo Nghị quyết về mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao trong năm học 2022-2023. Theo đó, toàn bộ mức trần học phí của bốn cấp học không tăng so với năm 2021-2022. Tương tự với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, hiệu trưởng các trường chất lượng cao quyết định học phí phù hợp dựa trên mức trần này.

Dự thảo cũng quy định trường hợp học sinh phải học trực tuyến, các trường chỉ thu 75% mức học phí đã được ban hành - trừ cấp mầm non.

Trong một tháng, nếu trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày, cần nộp học phí một nửa so với quy định; học trên 14 ngày phải nộp đủ học phí cả tháng.

Với học sinh phổ thông, nếu nhà trường áp dụng học luân phiên trực tiếp và trực tuyến, hình thức học nào kéo dài từ 14 ngày trở lên, nhà trường sẽ thu học phí theo hình thức đó.

Trường công lập tại TP.HCM dự kiến tăng học phí cao gấp 5 lần

Trường công lập tại TP.HCM dự kiến tăng học phí cao gấp 5 lần

So với khung tại Nghị định 81/2021 học phí dự kiến của TP HCM ở mức sàn là mức thu thấp nhất Tuy nhiên so với học phí của các năm học trước mức thu học phí mới dự kiến tăng cao gấp 5 lần

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên