16:08 29/03/2022

Hoạt động thương mại và dịch vụ sôi động trở lại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Ba năm 2022 ước đạt 438 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tháng 3/2022, hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động; số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh do nước ta đã mở cửa du lịch và nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại; hoạt động vận tải hàng hóa ghi nhận mức tăng tích cực nhưng vận tải hành khách còn gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu đi lại của người dân giảm so với dịp Tết Nguyên đán cùng với dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây, lan mạnh trong cộng đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Ba năm 2022 ước đạt 438 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.318 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 1,6% (cùng kỳ năm 2021 tăng 2%).

Hoạt động thương mại và dịch vụ sôi động trở lại

Vận tải hành khách tháng 3/2022 ước đạt 241,5 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 1,7% so với tháng trước. Tính chung quý I năm nay, vận tải hành khách đạt 740,8 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 15,5%) và luân chuyển 34,8 tỷ lượt khách.km, giảm 15,8% (cùng kỳ năm trước giảm 22,5%). 

Vận tải hàng hóa tháng 3/2022 ước đạt 167,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 4,8% so với tháng trước và luân chuyển 31,5 tỷ tấn.km, tăng 3,6%. Tính chung quý I năm 2022, vận tải hàng hóa đạt 501,8 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 8,2%) và luân chuyển 94,3 tỷ tấn.km, tăng 8,8% (cùng kỳ năm trước tăng 5,1%).

Doanh thu hoạt động viễn thông quý I năm 2022 ước đạt 83,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,6%). Tổng số thuê bao điện thoại tại thời điểm cuối tháng 3/2022 ước đạt 127,2 triệu thuê bao, giảm 0,8% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó số thuê bao di động là 124,1 triệu thuê bao, giảm 0,6%; số thuê bao truy nhập internet băng rộng cố định ước đạt 19,8 triệu thuê bao, tăng 13,2%.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Ba đạt 41,7 nghìn lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I năm 2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 82,3 nghìn lượt người, chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%; bằng đường bộ đạt 8,6 nghìn lượt người, chiếm 9,5% và giảm 49,1%; bằng đường biển đạt 36 lượt người, chiếm 0,04% và giảm 72,1%.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên