11:18 09/03/2022

Lãi ròng năm 2021 của Thương mại Dịch vụ Tiến Thành (TTH) giảm 54% sau kiểm toán

Sau kiểm toán, lãi ròng năm 2021 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) vỏn vẹn còn hơn 722 triệu đồng, giảm đến 54% so với số liệu trên báo cáo tài chính tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do tính thiếu giá vốn hàng bán và các chi phí trong kỳ tăng.

 Lãi ròng 2021 của TTH giảm 54 sau kiểm toán

Theo TTH giải trình, sau khi kiểm toán, giá vốn tăng hơn 665 triệu đồng, do tính thiếu giá vốn hàng bán trong kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng hơn 98 triệu đồng, do tăng dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 59 triệu đồng do tăng dự chi lãi vay phải trả đến 31/12/2021. Chi phí bán hàng tăng 23,4 triệu đồng do tăng chi phí tiền lương tháng 12. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 209 triệu đồng do tăng chi phí tiền lương tháng 12/2021 và chi phí thù lao HĐQT tăng 204 triệu đồng.

 Lãi ròng 2021 của TTH giảm 54 sau kiểm toán
Chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán

Vì vậy, các thay đổi trên làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau kiểm toán của Công ty giảm hơn 858 triệu đồng, tương đương giảm 54% so với trước khi kiểm toán, chỉ còn hơn 722 triệu đồng.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ, doanh thu thuần TTH tăng 75%, đạt hơn 252 tỷ đồng và lãi ròng ở mức 723 triệu đồng, trong khi năm 2020 lỗ hơn 13 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý cuối năm, nắm bắt cơ hội từ việc dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội của Nhà nước, đơn vị đã đẩy mạnh công tác bán hàng dẫn đến doanh thu tăng, kéo theo lợi nhuận tăng.

Đáng chú ý, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ việc không được tham gia kiểm kê hàng hóa tồn kho của công ty tại thời điểm 31/12/2021, đồng thời không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế. Vì vậy, kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và giá trị của hàng tồn kho với số tiền hơn 81 tỷ đồng cũng như ảnh hưởng của khoản mục này đến các chỉ tiêu khác được trình bày trong BCTC của Công ty.

Về vấn đề này, TTH cho biết do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, tại kho gửi hàng hóa của Công ty có nhiều nhân viên bị F0 nên thời điểm 31/12/2021 chưa thể bố trí cho kiểm toán viên tham gia kiểm kê.

Cổ phiếu tăng nóng lãnh đạo Dịch vụ Tiến Thành đăng ký bán sạch cổ phiếu TTH

Cổ phiếu tăng nóng lãnh đạo Dịch vụ Tiến Thành đăng ký bán sạch cổ phiếu TTH

Ông Nguyễn Hữu Trường, Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) đăng ký bán ra toàn bộ 4 triệu cổ phiếu TTH đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên