19:00 21/04/2022

Lâm Đồng: Siết chặt quản lý các cơ sở dịch vụ làm đẹp, ngăn chặn hành nghề “chui”

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Phòng Y tế các huyện, thành phố, về việc tăng cường quản lý và thực hiện rà soát, thống kê số liệu các cơ sở dịch vụ làm đẹp trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian vừa qua, thực trạng hành nghề thẩm mỹ “chui” trên địa bàn các tỉnh diễn ra hết sức tinh vi và phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Sự việc trên đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ban, ngành trong việc phát hiện và xử lý do thủ đoạn hành nghề “chui” diễn ra phức tạp. Theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các bệnh viện thẩm mỹ, có thể chia các cơ sở cung ứng các dịch vụ làm đẹp” thành 3 nhóm khác nhau.

Lâm Đồng Siết chặt các cơ sở dịch vụ làm đẹp ngăn chặn các trường hợp hành nghề “chui”
Siết chặt quản lý các cơ sở dịch vụ làm đẹp, ngăn chặn các trường hợp hành nghề “chui” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, nhóm 1 là Cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đây là những cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng... hoàn toàn không sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì, không cần điều kiện quy định về y tế. Do đó, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND huyện, thành phố cấp hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp, không cần Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Nhóm 2 là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thực hiện phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND huyện, thành phố cấp hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp.Tuy nhiên, người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.

Các cơ sở này phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định gửi về Sở Y tế để được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày (mẫu thông báo tại Phụ lục số VIII Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

Nhóm 3 là những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người...Những cơ sở này, ngoài giấy phép kinh doanh do UBND huyện, thành phố cấp hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp, khi hoạt động phải bắt buộc được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Qua đây, để kiểm soát và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thẩm mỹ, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tham mưu cho UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và triển khai các giải pháp quyết liệt trong quản lý hành nghề thẩm mỹ trái phép trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về dịch vụ làm đẹp, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về dịch vụ làm đẹp để người dân và các cơ sở hành nghề nắm rõ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, đồng thời công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định

Ngoài ra, thực hiện việc thống kê, rà soát tất cả các cơ sở trên địa bàn theo phụ lục đính kèm, gửi báo cáo kết quả thống kê, rà soát về Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trước ngày 25/4/2022, để Sở Y tế tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên