16:31 18/03/2022

Lâm Đồng: Yêu cầu thanh tra các vụ hiến đất làm đường để phân lô rao bán tràn lan

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 1567/UBND-QH về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chỉ thị số 12) về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 8232 KH-UBND ngày 15/11/2021 (kế hoạch 8232) về việc thực hiện chỉ thị số 12.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi, đến nay nhiều sở ngành, địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12. Công tác quy hoạch, quản lý sau quy hoạch chưa đạt hiệu quả, tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, xây trình công trình trên đất công nghiệp, tự xây đường trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền trái quy hoạch...

Do đó, để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quy hoạch đã được phê duyệt.

Lâm Đồng Yêu cầu thanh tra các vụ hiến đất làm đường để phân lô rao bán tràn lan
Siêu phẩm ngự trên quả đồi có diện tích 41ha tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm mang tên Sun Valley được Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) rao bán rầm rộ, thu hàng tỷ đồng từ khách hàng.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng các công trình trên đất không được phép xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai giấy phép được cấp tại địa phương; 

Các tổ chức, cá nhân môi giới xây dựng các công trình không phép, sai phép trên địa bàn để nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an để có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc các trường hợp hiến đất làm đường giao thông phục vụ mục đích phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm).

Báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với các địa phương không, chậm triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4.

Trước đó, Thương Trường có loạt bài phản ánh về việc thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng được xem là điểm nóng khi liên tục xảy ra tình trạng các doanh nghiệp BĐS mang danh cá nhân để xin hiến đất làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp sau đó bằng các “phép màu” những doanh nghiệp này từng bước biến hoá thành đất ở và tiến hành phân lô, tách thửa, rao bán rầm rộ thu hàng tỷ đồng từ khách hàng.

Điển hình là siêu phẩm ngự trên quả đồi có diện tích 41ha tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm mang tên Sun Valley được Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) rao bán rầm rộ, thu hàng tỷ đồng từ khách hàng.

Khu nghỉ dưỡng “khổng lồ” mang tên Sun Valley đang được dư luận quan tâm. Bởi Dự án có tổng diện tích 41 ha không phải được cơ quan chức năng cấp phép theo quy định pháp luật mà siêu phẩm này chỉ do cá nhân đứng tên tự thực hiện rầm rộ một cách công khai.

Theo tìm hiểu của PV Thương Trường, hiện tại trên địa bàn huyện Bảo Lâm có hàng trăm khu đất cũng lấy danh nghĩa cá nhân san bằng đồi xanh để phân lô tách thửa và được các doanh nghiệp BĐS có trụ sở tại TP.HCM chạy quảng cáo khắp mạng xã hội và tích cực “chốt đơn”, thu hàng trăm tỷ đồng từ khách hàng.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên